Часы работы с 08:00 до 17:00

ДОБРОЯКІСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ШИЙКИ МАТКИ: ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕСТРУКТИВНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ

УДК 618.146-006.03-08 DOI 10.11603/24116-4944.2016.2.6874   ©Н. Г. Скурятіна Національний медичний університет імені О. О. Богомольця ДОБРОЯКІСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ШИЙКИ МАТКИ: ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕСТРУКТИВНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ У статті представлені результати порівняльного аналізу використання засобів, які прискорюють репаративні процеси, і препаратів для відновлення мікрофлори піхви після деструктивних методів лікування доброякісної патології шийки матки. Доведена ефективність супозиторіїв з тіотриазоліном […]

Хронические воспалительные заболевания внутренних половых органов (оптимизация лечения)

В.А. Заболотнов 1 , А.Н. Рыбалка 2 , В.Й. Шатила 1 , С, С, Аникин 2 Житомирский институт медсестринства 2 Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь Эффективность применения тиотриазолина В статье приведены данные об эффективности применения новой врачебной формы тиотриазолина — ректальных суппозиториев Далмаксин в комплексе лечения пациенток с хроническими воспалительными заболеваниями […]

Удосконалення патогенетичної терапії простатиту та простатовезикуліту

П.В. Бардов, О.П. Шевченко Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ Важливість своєчасної діагностики ураження передміхурової залози Актуальність: питання своєчасної діагностики уражень передміхурової залози не втрачають актуальності. Це зумовлено зростанням захворюваності на хронічний простатит чоловіків молодого і середнього віку, що своєю чергою призводить до зниження їхньої копулятивної та репродуктивної функцій. За даними деяких авторів, хронічний […]

Радіохвильова коагуляція як сучасний метод лікування ектопії шийки матки

Н.В. Загороднюк МЦ «Альтамедика», м. Вінниця За результатами проведеного дослідження оцінено вплив вагінальних супозиторіїв, що містять тіотріазолін на регенерацію епітелію шийки матки після радіохвильової коагуляції ектопії шийки матки. У дослідженні брали участь 40 пацієнток, яким була проведена радіохвильова деструкція патологічних ділянок епітелію шийки матки. Отримані дані свідчать про те, що застосування вагінальних супозиторіїв, що містять […]

ПАТОГЕНЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ РЕПАРАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ ПІСЛЯ ДЕСТРУКТИВНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ДОБРОЯКІСНОЇ ПАТОЛОГІЇ ШИЙКИ МАТКИ

О.П. Гнатко, Н.Г. Скурятіна Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця Порівняльний аналіз використання тіотриазоліну (Далмаксін) Резюме У статті наведено результати порівняльного аналізу використання тіотриазоліну (Далмаксін) після деструктивних методів лікування пацієнток віком 24-39 років із доброякісними процесами шийки матки. Доведена ефективність препарату як репаранту в оптимізації регенеративних процесів після різних методів деструкції в комплексному лікуванні доброякісних […]

ОСОБЛИВОСТІ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ОПЕРАЦІЙНИХ РАН ПІСЛЯ ВАГІНАЛЬНОЇ ГІСТЕРЕКТОМІЇ

Коньков Д.Г., Таран О.А. Кафедра акушерства і гінекології №1 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова УДК: 615.038 Резюме У статті розглядається вплив вагінальних суппозиторіїв що містять тіотріазолін та хлоргексидин на репарацію післяопераційних ран при вагінальній гістеректомії. Використовуючи порівняльний підхід, проведенодослідження репаративної регенерації вагінальних післяопераційних ран у 35 жінок. Отримані дані свідчать проте, що застосування […]

Особливості акушерської та перинатальної патології на тлі загрози передчасних пологів

А. О. Шевченко Запорізький державний медичний університет, Україна Спонтанні передчасні пологи, котрі виникають майже в 5-13% вагітних, — першочергова проблема перинатально; захворюваності та смертності, але, на жаль, за останні 10 років частота їх виникнення суттєво не змінилась. Мета роботи — проаналізувати особливості клінічного перебігу вагітності, пологів, стану плода та новонародженого у вагітних на тлі загрози […]

Новый подход в лечении женщин с атрофическим кольпитом

В.А. Товстановская, А.Б. Прилуцкая, А.И. Прилуцкий, Е.В. Коваль Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев По результатам проведенного исследования установлена высокая терапевтическая эффективность препарата Далмаксин при атрофическом кольпите и сокращение продолжительности лечения в сравнении с известными лекарственными препаратами того же назначения, его хорошая переносимость, что позволяет широко использовать данный препарат в гинекологической практике. Ключевые […]

Місцеве застосування тіотриазоліну в комплексній терапії доброякісних процесів

В.В. Сімрок ДЗ «Луганський державний медичний університет» Результати багатьох досліджень свідчать про те, що розвиток міоми й ендометріозу матки часто супроводжується порушенням регіонарної гемодинаміки, змінами водно- електролітного балансу, білкової рівноваги, імунного гомеостазу. Включення до схеми комплексного лікування вагінальних супозиторіїв Далмаксін сприяє прискоренню регресу запального процесу, позитивно впливає на стан ендометрія, підвищує ефективність базисної терапії, запобігає […]

КОНСЕРВАТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ТАЗОВОГО ДНА У ПАЦИЕНТОК В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ

Шамхи Имен Кафедра перинатологии, акушерства и гинекологии (зав. — профессор О. В. Грищенко), Харьковская медицинская академия последипломного образования; 61174, Украина, г. Харьков, ул. Корчагинцев, 58; E-mai: med.edu.ua@gmail.com CONSERVATIVE REHABILITATION OF THE PELVIC FLOOR FOR PATIENTS IN THE POSTDELIVERY PERIOD Shamkhi Imen SUMMARY Under a supervision, there were 140 patients after delivery with a large fetus; […]

Воспалительные заболевания органов малого таза – включение препаратов с противовоспалительным и антиишемическим действием в комплекс терапии

Т.В. Герасимова, Е.Н. Гопчук Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л.Шупика, г.Киев      В статье приведена информация об эффективности и целесообразности местного применения новой лекарственной формы тиотриазолина – суппозиториев Далмаксин в комплексе терапии пациенток с обострением хронических воспалительных заболеваний органов малого таза. Ключевые слова воспалительные заболевания органов малого таза, тиотриазолин, Далмаксин, лечение, противовос- палительное и […]

Клінічний досвід ведення пацієнток із цервікальними інтраепітеліальними новоутвореннями в ранній післяопераційний період

О.В. Лук’янчук, А.І. Рибін 1 Одеський національний медичний університет 2 Одеський обласний онкологічний диспансер   У статті висвітлені дані щодо розробленої авторами тактики ведення онкогінекологічних пацієнток після органозберігальних оперативних втручань, яка може бути рекомендована для використання у клінічній практиці. Ключові слова: новоутворення, рак шийки матки, гінекологічні операції, Повидин, Далмаксін.   Незважаючи на існування чіткої концепції […]