Час роботи з 08:00 до 17:00

Новий імуномодулятор з lactobacillus delbrueckii Ліастен в комплексному лікуванні хворих з опікової травмою

Министерство Здравоохранения Украины Академия Медицинских Наук Украины Інститут Неотложной и Восстановительной Хирургии им. В.К. Гусака АМН Украины Украинский центр научной медицинской информации и патентно-лицензионной работы   НОВЫЙ ИММУНОМОДУЛЯТОР ИЗ LACTOBACILLUS DELBRUECKII ЛИАСТЕН В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ (методические рекомендации)   Донецк 2007 Министерство Здравоохранения Украины Академия Медицинских Наук Украины Інститут Неотложной и Восстановительной […]

Захист кісткового мозку мишей від циклофосфамід-індукованої цитосупресії пребіотичним імуномодулятором бластеном та нейрогормоном мелатоніном  

УДК 616. 419-092. 9:615 [. 277. 3:. 357:. 37]   THE PROTECTION OF MICE BONE MARROW FROM CYCLOPHOSPHAMIDE-INDUCED CYTOTOXITY BY PREBIOTIC IMMUNOMODULATOR BLASTEN AND NEUROHORMONE MELATONIN   M.D. Mosienko, L.S. Lyniv, S.S.Kirieieva, W.M.Ryabukha, W.S.Mosienko   R.E.Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology,National Academy of Sciences of Ukraine, 03022,Kyiv,Ukraine   ЗАХИСТ КІСТКОВОГО МОЗКУ МИШЕЙ ВІД […]

Імуномодулятор Ліастен при опіках

УДК: 615.37:615.065:616-001.17-059 РЕЗУЛЬТАТИ ІМУНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО ІМУНОМОДУЛЯТОРА ЛІАСТЕНА В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ОПІКАМИ В.І.Нагайчук, C.В. Зайков, А.М. Поворозник, Л.І. Москальова Кафедра загальної хірургії Вінницького Національного медичного університету ім. М.І. Пирогова (вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018)   РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИММУНОМОДУЛЯТОРА ЛИАСТЕНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ОЖОГАМИ В.И.Нагайчук, C.В. […]