Час роботи з 08:00 до 17:00

ВИЖИВАНІСТЬ ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЗА УМОВИ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИРОДНОГО ІМУНОМОДУЛЯТОРА З LACTOBACILLUS DELBRUECKII

Академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України Асоціація хіміотерапевтів України УКРАЇНСЬКИЙ ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ УКРАИНСКИЙ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • UKRAINIAN CHEMOTHERAPEUTIC JOURNAL В.І. Тарутинов, В.С. Мосієнко, І.В. Касьяненко, С.І. Шпильова, В.П. Рогацька, Л.Т. Хруленко, І. О. Пономарьов, Л.О. Гулак, М.Д. Мосієнко, В.М. Пивнюк, Л.М. Шинкаренко, В.Г. Воспяков, В.Ф. Чехун Інститут онкології, Київ Інститут експериментальної патології, онкології […]

ЛІАСТЕН (БЛАСТЕН) – НОВИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ ІМУНОМОДУЛЯТОР БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Журн. АМН України, 1999, т. 5, «6 1. — С. 79-86 УДК. 615.32:615.37 В. С. Мосієнко, М. Д. Мосієнко, 3. Д. Савцова, В. С. Даниленко, М. Ю. Волкова*, Л. М. Шинкаренко, Н. А. Щетлова, В. Г. Восп’яков, О. В. Свідро, Т. А.Меньок ЛІАСТЕН (БЛАСТЕН) – НОВИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ ІМУНОМОДУЛЯТОР БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ (Представлено акад. НАН і АМН України В. […]

ВІТЧИЗНЯНИЙ ІМУНОМОДУЛЯТОР НОВОГО ПОКОЛІННЯ ЛІАСТЕН У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ ІНФЕКЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ В ХІРУРГІЧНІЙ КЛІНІЦІ

Пошук та ідентифікація активного компонента, котрий відповідає за стимуляцію імунітету, започаткували фундаментальні дослідження, які призвели до відкриття нового класу імуномодуляторів: мурамілпептидів, глікопептидів клітинної стінки молочнокислих бактерій. Мінімальною структурою, що практично повністю відтворює імуностимулюючий ефект мікобактерій, виявився N-ацетил-L-аланін-D-ізоглутамін (мурамілдіпептид, МДП), який було відкрито французьким дослідником Е. Ледерером. Під час вивчення протипухлинного препарату бластолізин, котрий є гідролізатом […]

КОРЕКЦІЯ ЛЕЙКОПЕНІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ НОВОГО ПРОБІОТИЧНОГО ІМУНОМОДУЛЯТОРА (ПРОДУКТ LACTOBACILLUS DELBRUECKII) У КОМБІНОВАНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРЕКЦІЯ ЛЕЙКОПЕНІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ НОВОГО ПРОБІОТИЧНОГО ІМУНОМОДУЛЯТОРА (ПРОДУКТ LACTOBACILLUS DELBRUECKII) У КОМБІНОВАНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ С. І. Шпильова, В. І. Тарутинов, В. С. Мосієнко, В.П. Рогацька, І. О. Пономарьов, Л.М. Шинкаренко, В.Ф. Чехун. Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна. Український НДІ онкології та […]

Клінічна ефективність мурамілпептидів у лікуванні хворих із рецидивним генітальним герпесом

Упродовж останніх 20 років, у багатьох країнах світу зростає захворюваність на генітальний герпес (ГГ), спричинений вірусом простого герпесу 2 типу (ВПГ2), й меншою мірою – ВПГ 1 типу (ВПГ1) [18, 20]. Медико-соціальна значущість проблеми пов’язана не лише зі збільшенням захворюваності, серйозними ускладненнями ГГ та зниженням якості життя хворих, але й із потенційним ризиком зараження статевих […]

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІМУНОМОДУЛЮЮЧОГО ПЕПТИДНОГО ПРЕПАРАТУ ЛІАСТЕН У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ РАК

О.С. Готько, д.мед.н., професор, завідувач кафедри клінічної онкології та променевих методів діагностики Ужгородського національного університету Вступ Останніми десятиріччями, в багатьох країнах світу, в тому числі й в Україні, зростає захворюваність на рак товстої кишки (РТК). Нині, у структурі онкологічної захворюваності, РТК вийшов третє місце. Захворюваність на злоякісні новоутворення сліпої та ободової кишок серед чоловіків складає […]

НОВИЙ ІМУНОМОДУЛЯТОР З LACTOBACILLUS DELBRUECKII ЛІАСТЕН В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ОПІКОВОЇ ТРАВМОЮ

Донецьк 2007 Установи-розробники: Міністерство Охорони Здоров’я України, Академія Медичних Наук України, Інститут Невідкладної та Відновлювальної Хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. Укладачі: У методичних рекомендаціях наведено характеристику препарату Ліастен, експериментальні обґрунтування його застосування в обпечених хворих та схеми його застосування у якості препарату супроводу в комплексному лікуванні […]

Захист кісткового мозку мишей від циклофосфамід-індукованої цитосупресії пребіотичним імуномодулятором бластеном та нейрогормоном мелатоніном  

УДК 616. 419-092. 9:615 [. 277. 3:. 357:. 37] THE PROTECTION OF MICE BONE MARROW FROM CYCLOPHOSPHAMIDE-INDUCED CYTOTOXITY BY PREBIOTIC IMMUNOMODULATOR BLASTEN AND NEUROHORMONE MELATONIN M.D. Mosienko, L.S. Lyniv, S.S.Kirieieva, W.M.Ryabukha, W.S.Mosienko R.E.Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology,National Academy of Sciences of Ukraine, 03022,Kyiv,Ukraine ЗАХИСТ КІСТКОВОГО МОЗКУ МИШЕЙ ВІД ЦИКЛОФОСФАМІД-ІНДУКОВАНОЇ ЦИТОСУПРЕСІЇ ПРЕБІОТИЧНИМ ІМУНОМОДУЛЯТОРОМ […]

Імуномодулятор Ліастен при опіках

УДК: 615.37:615.065:616-001.17-059 РЕЗУЛЬТАТИ ІМУНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО ІМУНОМОДУЛЯТОРА ЛІАСТЕНА В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ОПІКАМИ В.І.Нагайчук, C.В. Зайков, А.М. Поворозник, Л.І. Москальова Кафедра загальної хірургії Вінницького Національного медичного університету ім. М.І. Пирогова (вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018) RESULTS OF IMMUNOLOGICAL STUDY OF EFFICIENCY OF THE DOMESTIC IMMUNOMODULATOR LIASTEN IN COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS […]