Часы работы з 08:00 до 17:00
Статьи по Эвколеку

Вагинальный дисбиоз: современный взгляд на постоянную проблему

Оцінювання еффективності лікування вагінального дисбіозу за допомогою Свічок Евколек

А.В. Казак

Національний медичний університет імені 0.0. Богомольця, м. Київ

Мета дослідження: оцінювання лікувального ефекту препарату Евколек при застосуванні у корекції вагінального дисбіозу. Матеріали та методи. Було обстежено і проліковано 153 хворих (102 жінки основної та 51 — групи порівняння) зі скаргами на вагінальний дискомфорт. Для лікування основної групи було застосовано вагінальні свічки Евколек, групи порівняння — традиційний комплекс лікування + полікомпонентні свічки.

Результати. У процесі лікування суб’єктивне поліпшення стану за 4 доби застосування свічок Евколек відзначили 89% хворих основної групи.

У результаті лікування жінок основної групи побічні ефекти (відчуття печіння) спостерігались у 9 жінок (8,8%). У групі порівняння було відзначено побічні ефекти у 8 пацієнток (15,7%).

Заключения. Свічки Евколек продемонстрували хорошу ефективність у терапії дисбіотичних станів, таких, як бактеріальний вагіноз. Препарат Евколек має добру перено- симість, побічні ефекти спостерігалися у невеликої кількості пацієнток у вигляді відчуття короткочасного печіння, що не потребувало відміни препарату.

Ключові слова: препарат Евколек, вагінальний дискомфорт, побічні ефекти.

До найбільш частих гінекологічних захворювань належать вагінальна інфекція, спричинена дисбіотичним процесом у вагінальному біотопі, у результаті якого відзначається посилений ріст облігатнота факультативно-анаеробних бактерій. Тригерним механізмом, який веде до виникнення дисбіозу піхви, можуть бути наступні фактори: застосування антибіотиків, тривале використання контрацептивів, перенесені раніше або супутні запальні захворювання статевих органів, порушення гормонального статусу, постійний вплив негативного екологічного середовища, стресові впливи на організм, часта зміна статевого партнера (Родкина Р.А., Да- видян Л.Ю., Богдасаров А.Ю., Целкович Л.С., Целко- вич Р.Б., 2002).агінальний біоценоз є складною динамічною системою, що знаходиться в кожний окремий момент часу у рівноважному стані, зумовленому безліччю ендогенних і екзогенних факторів.

Результати досліджень останніх років змінили традиційні погляди на мікробну етіологію запальних захворювань піхви і відповідно їхню діагностику та лікування. Сьогодні на тлі зростання захворюваності на хламідіоз і трихомоноз констатують значне поширення дисбіозів, інфекцій, що перебігають за участю мікроорганізмів зі складу нормальної мікрофлори піхви. Це насамперед пов’язано з урбанізацією суспільства, погіршенням екологічної обстановки, є наслідком безконтрольного застосування ліків (у першу чергу антибіотиків) (Башмакова М.А., 1995; Акопян Т.Е., 1996; Кіра Е.Ф., 2000). Підвищений інтерес дослідників до цієї проблеми зумовлений тим, що дисбіоз піхви збільшує ризик виникнення таких акушерських ускладнень, як мимовільний викидень, передчасні пологи, передчасне вилиття навколоплідних вод, хоріоамніоніт, внутрішньоутробне інфікування плода (Кулаков В. І., Серов В.Н., Кіра Є.Ф., 2002; Мельников В.А., 2007, 2008).

Також слід ураховувати вплив на жінку соціальних і культурних факторів, таких, як національні традиції, реклама засобів інтимної гігієни і мода на носіння тісного одягу, інтимний пірсинг й інші травмувальні косметичні процедури в області статевих органів. Значного поширення набула практика самостійного застосування вагінальних антисептичних, антибактеріальних і антимікотичних засобів.

Поняття норми стосовно біоценозу піхви — це медична категорія, заснована насамперед на чітких уявленнях про кількісний та якісний склад вагінальної мікрофлори [1], а сучасні молекулярно-генетичні методи дослідження дозволяють отримати сьогодні максимально повне і об’єктивне уявлення про всіх учасників вагінальної біоти. Мікрофлора піхви здорових жінок репродуктивного віку включає широкий спектр мікроаерофілів (розвиваються у присутності кисню), факультативних і облігатних анаеробів (розвиваються в умовах відсутності кисню). За даними Є.Ф. Кіри (1995), у видовий склад нормальної мікрофлори піхви входить: 7 видів грампозитивних паличок, 12 видів грамнегативних паличок, 14 видів грампозитивних коків. Стан вагінального біоценозу інтерпретують наступним чином. Наявність більше 90% лак- тобактерій у загальній бактеріальній масі (ЗБМ), менше 10% умовно-патогенних аеробних і анаеробних мікроорганізмів, абсолютної кількості грибів роду Candida і мікоплазм, що не перевищує 104 ге/мл, розцінюють як нормоценоз.

Як відносний нормоценоз розглядають варіант біоценозу, при якому на тлі високого вмісту лактобактерій (більше 90% від ЗБМ) були виявлені мікоплазми або гриби роду Candida у кількості 104 ге/мл і більше. За помірного зниження частки лактобактерій (від 20% до 90% від ЗБМ) і збільшення частки аеробів або анаеробів роблять висновок про помірний аеробний дисбаланс або помірний анаеробний дисбаланс відповідно. Якщо частка лактобактерій становила менше 20% від ЗБМ за різкого збільшення частки анаеробів, такий стан розцінюють як анаеробний дисбаланс, за збільшення частки аеробів — як аеробний дисбаланс (Ворошилина Е.С., Тумбинская Л.В., Донников А.Е., Плотко Е.Э., Хаютин Л.В., 2011).

На сьогодні доведено роль дисбіотичних порушень мікробіоценозу піхви, зокрема бактеріального вагінозу, у розвитку патології вагітності, пологів і післяпологових інфекційних ускладнень.

У період згасання репродуктивної функції і в менопаузі екологія піхви зазнає значних змін, зумовлених насамперед зниженням рівня естрогену в організмі жінки. У результаті зменшується вміст глікогену в клітинах вагінального епітелію і знижується чисельність лактобактерій. Таким чином, зміна умов існування мікроорганізмів зумовлює зміну кількісного та якісного складу мікрофлори піхви.

Колонізація піхви патогенною та умовно-патогенною флорою призводить до розвитку запальних змін у піхві. При цьому розвивається вагінальний дискомфорт (ВД), який є основною причиною звернення до гінеколога, і число таких звернень тільки у СІЛА перевищує 10 млн на рік.

Як збудники запального процесу піхви та, як наслідок, причина розвитку ВД привертають увагу факультативно- анаеробні грампозитивні бактерії, які в умовах нормоценозу  складають 103-104 КОЕ/мл. За даними літератури, при запальних процесах піхви у 50-70% випадках виявляють стафілококи [8].

 

Мікробіологічна картина вагінального біоценозу в основній групі та групі порівняння до і після лікування

Показник Основна група, п=102 Група порівняння, п=51
До лікування Після лікування До лікування Після лікування
Кількість лейкоцитів у полі зору (у слизі) >30/до 150 <30/- >30/ до 150 5-20/ —
Лактобацили У незначній кількості У значній кількості У незначній кількості У незначній кількості
pH піхви >4,5 3,8-4,4 >4,5 >4,5

Часто ВД зберігається як залишковий симптом після лікування вагінальних інфекцій антибіотиками, крім того, має місце розвиток резистентності мікроорганізмів, у тому числі і стафілококів, до антибіотиків. Крім рясних виділень, відчуття печіння, болю неспецифічний вагініт спричинює виникнення специфічних вагінальних інфекцій — гонореї, хламідіозу, сифілісу, СНІДу, внаслідок порушення природної колонізаційної резистентності піхвового біоценозу. Якщо при незмінних слизових оболонках піхви можливе зараження сифілісом 1 раз на 9-10 контактів, то при запальному захворюванні зараження виникає у 3-4 рази частіше. Подібна закономірність характерна і для СНІДу (Серов В.Н., 1996).

Найбільш застосовуваним методом лікування бактеріального вагінозу вже багато років є використання антибактеріальних препаратів, що є агресивним втручанням в мікроекологічну рівновагу в організмі жінки і часто призводить до дисбіозу піхви. Найчастіше застосовують стандартну схему лікування, що включає метронідазол або кліндаміцин. Але багато авторів відзначають високу частоту рецидивів захворювання: для метронідазолу — 18%, для кліндаміцину — 13-20% (Анкирская А.С., 2005; Захарова Т.В., 2005).

Тому актуальним є пошук нетоксичних і зручних для застосування місцевих засобів, здатних нівелювати явища ВД і дисбалансу піхвової флори. У даний час велику увагу привертають природні протимікробні засоби, такі, як екстракти лікарських рослин, що містять ефірні масла. За останні 20 років було виконано більше 600 досліджень з використанням сучасних фармакологічних методів, які підтвердили протимікробну дію ефірних масел відносно різних бактерій і грибків [12].

Одним з представників препаратів, що мають натуральне походження, чинять вплив на рецептори слизових оболонок і справляють місцеву протизапальну дію, є екстракт евкаліпту. Препарати евкаліпту нищівно діють на стрептококову і стафілококову мікрофлору, палички черевного тифу, паратифів А і В, дизентерії, гнійних та анаеробних збудників, пригнічують ріст дизентерійної амеби і трихомонад. їх застосовують при нежиті, ангіні, бронхіті, пневмонії, зовнішньо — при запальних захворюваннях порожнини рота і глотки. Вони сприяють швидкому загоєнню ран, мають властивості імуномодулятора, підвищують опірність організму до вірусних та грибкових інфекцій; успішно застосовують для профілактики вірусних інфекцій.

На підставі зазначеного вище увагу спеціаліста не можуть не привернути свічки Евколек, що виробляються на вітчизняному підприємстві «Лекхім-Харків». Застосування свічок Евколек з екстрактом хлорофіліпту густим показано при широкому колі патологічних станів і захворювань, що перебігають із залученням слизової оболонки піхви.

Мета дослідження: оцінювання лікувального ефекту препарату Евколек при застосуванні у корекції вагінального дисбіозу.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

На клінічних базах кафедри акушерства та гінекології №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця було проведене дослідження щодо корекції вагінального дисбіозу. У процесі його виконання було обстежено та проліковано 153 хворих (102 жінки основної та 51 — групи порівняння) зі скаргами на ВД. Критеріями включення пацієнток у дослідження були наступні фактори: наявність ВД; репродуктивний вік; відсутність злоякісних новоутворень та гострих запальних процесів органів малого таза. Критеріями виключення були: органічна патологія органів малого таза та кісток таза, пухлини органів малого таза, наявність інфікування вірусом Herpes simplex, вагітність. Симптоми, що супроводжували БВ, та мікробіологічна картина в групах спостереження були цілком порівнянні.

Для лікування основної групи було застосовано вагінальні свічки Евколек. До традиційного комплексу лікування, який застосовувався у жінок групи порівняння, були включені полікомпонентні свічки, що належать до «групи антисептичних засобів в комбінації з кортикостероїдами», та в офіційній анотації мають показання до лікування БВ. Лікування проводили препаратом Евколек і полікомпонент- ними свічками по 1 свічці на ніч протягом 10 днів.

Статистичне оброблення отриманих результатів проводили за допомогою стандартних методів статистичного аналізу з використанням програмного забезпечення для персонального комп’ютера Microsoft Excel і Statistica 6.0.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Вік пацієнток, що брали участь у дослідженні, складав від 22 до 40 років, тривалість захворювання — від 3 діб до 2 тиж. Результати лабораторного дослідження наведені у табл. 1.

Як видно з табл. 1, немає достовірної відмінності в ефективності лікування Б В препаратом Евколек та полікомпо- нентними свічками, але під час лікування препаратом Евколек не відбувається негативного впливу на палички Додер- ляйна, що приводить до збільшення їхньої кількості та нормалізації pH піхви. У процесі лікування суб’єктивне поліпшення стану за 4 доби застосування свічок Евколек відзначили 89% хворих основної групи. У всіх жінок зменшилися скарги на свербіж, відчуття печіння, а також на виділення з піхви.

Препарат Евколек має добру переносимість, побічні ефекти спостерігалися у невеликої кількості пацієнток у вигляді відчуття короткочасного печіння, що не потребувало відміни препарату (табл. 2).

У результаті лікування жінок основної групи побічні ефекти (відчуття печіння) спостерігались у 9 жінок (8,8%). У групі порівняння було відзначено побічні реакції у 8 пацієнток (15,7%).

Ефірне масло та речовини (органічні кислоти, дубильні та інші біологічні речовини), які містяться в екстракті хло рофіліпту, також чинять стимулювальний вплив на репара- тивні процеси шийки матки.

 

Побічні ефекти в основній групі та групі порівняння, п

Кількість пацієнтів
Побічний ефект Основна група, п=102 Група порівняння, п=51
Відчуття печіння 6 3
Подразнення 1
Свербіж 2
Ерозії 1
Кропив’янка 1
Усього 6 8

ВИСНОВКИ

 1. Свічки Евколек продемонстрували хорошу ефективність у терапії дисбіотичних станів, таких, як бактеріальний вагіноз.
 2. Під час лікування препаратом Евколек не відбувається негативного впливу на палички Додерляйна, що приводить до збільшення їхньої кількості та нормалізації pH піхви.
 3. Побічні реакції на препарат Евколек зустрічаються відносно рідко та не потребують відміни препарату.

The vaginal dysbiosis: a modern view to a permanent problem A.V. Cozack

Objective: evaluation of treatment effect Evkolek when used in correction of vaginal dysbiosis.

Materials and methods. They were examined and treated 153 patients (102 women and 51 primary — the comparison group) with complaints of vaginal discomfort. For the treatment of the main group were used vaginal suppositories Evkolek, the comparison group — the traditional treatment of complex multicomponent + candles.

Results. In the treatment of subjective improvement of 4 days use of candles Evkolek noted 89% of patients of the main group.

As a result of the treatment of women’s core group of side effects (burning sensation) were observed in 9 women (8.8%). In the comparison group, the side effects were observed in 8 patients (15.7%). Conclusion. Evkolek candles showed good efficacy in treatment dysbiotic conditions such as bacterial vaginosis. Evkolek drug is well tolerated, side effects were observed in a small number of patients in a short burning sensation that did not require discontinuation of therapy.

Keywords: drug Evkolek, vaginal discomfort, side effects.

 

Сведения об авторе

Казак А.В. — Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца, 01601, г. Киев, бул. Т.Г.Шевченко, 13; тел.: (044) 234-40-62

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 1. Анкирская А.С. Неспецифические вагиниты // Медицина для всех. — 2000.-Т. 2, №17.
 2. Европейские стандарты диагностики и лечения заболеваний, передаваемых половым путем. — М.: «Медицинская литература», 2004. — 272 с.
 3. Кисина В.И., Забиров К.И. Урогенитальные инфекции у женщин. Клиника, диагностика, лечение. — М., 2005. — С. 276.
 4. Кира Е.Ф. Бактериальный вагиноз: клиника, диагностика, лечение: Авто- реф. дисс…. д-ра мед. наук. — СПб., 1995.- 297 с.
 5. Ворошилина Е.С., Тумбин-ская Л.В., Донников А.Е., Плот- ко?Е.Э., Хаютин Л.В. Биоценоз влагалища с точки зрения количественной полимеразной цепной реакции: что есть норма? //Акушерство и гинекология. — 2011.-№ 1. — С. 57-65.
 6. Цвелев Ю.В., Кочеровец В.И., Кира Е.Ф., Баскаков В.П. Анаэробная инфекция в акушерско-гинекологической практике. — СПб., 1995. — 313 с.
 7. Родкина Р.А., Давидян Л.Ю., Богдасаров А.Ю., Целкович Л.С., Целко- вич Р.Б. Сравнительная эффективность комплексной терапии гиперпластических процессов эндометрия у больных с раз-личной техногенной нагрузкой среды проживания // Акушерство и гинекология. — 2002. — № 1. — С. 52-54.
 8. Balaka В. Bacterial flora in the genital tract / Balaka, A.D. Agbere, S. Baeta et al. // J. Gynecol. Obstet. Biol. Reprod. (Paris). — 2003. — Vol. 32, № 6.-P. 555-561.
 9. Bayo M. Vaginal microbiota in healthy pregnant women and prenatal screening of group В Streptococci (GBS) / Bayo, M. Berlanga, M. Agut // Int. Microbiol. — 2002. — Vol. 5, № 2. — P. 87-90.
 10. Eschenbach D.A. History and riview of bacterial vaginosis / A. Eschenbach//Am. J. Obstet. Gynecol. — 1993. — Vol. 169.-№ 2.-P. 441-445.
 11. Hughes V.L Microbiological characteristics of Lactobacillus products used for colonization of the vagina // L Hughes, S.L. Hillier // Obstet. Gynecol. — 1990. — Vol. 75. — P. 244-288.
 12. Mehta A. Microbial flora of the vagina/A. Mehta, J. Talwalkar, Shetty et al. II Microecology and Therapy. — 1995.-№ 23.-P. 1-7.
 13. Reid G. Urogenital infections in women Can probiotics help? / Reid, A.W. Bruce // Postgraduate Medical J. — 2003.-Vol. 79.-P.429-432.

 

 

Журнал «ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ» №3 (109)/2016

УДК 618.15-002-22.7

Статьи по Повидину

Оценка эффективности использования препарата Повидин (повидон-йод) у пациенток перед хирургическим лечением CIN II

Г.В. Чайка, О.А. Таран, Т.В. Лобастова
Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова

Применение препарата Повидин у пациенток перед хирургическим лечением CIN II

Цервикальная интраэпителиальная неоплазия (CIN) – нарушение строения, дифференциации и созревания эпителия шейки матки, которая встречается с частотой от 5% до 17% женского населения. На сегодняшний день не отмечают снижения частоты этой патологии, несмотря на
большое количество исследований, посвященных изучению данной патологии. Целью исследования являлась оценка эффективности и безопасности применения препарата Повидин (повидон-йод) перед хирургическим лечением пациенток с CIN ІІ. Исследованы 60 пациенток в
возрасте от 25 до 40 лет с диагностированным CIN ІІ, которым предстояла конизация шейки матки. Для предоперационной подготовки 33 пациентки основной группы получали препарат Повидин в форме вагинальных суппозиториев в течение 10 дней, по 1 суппозиторию 1 раз в
сутки. Группа сравнения – 27 женщин, которым не проводили санацию влагалища. Продемонстрированы хорошая переносимость пациентками повидон-йода (препарата Повидин), ускорение процессов эпителизации шейки матки, что позволяет рекомендовать более широкое применение Повидина в клинической практике.

Ключевые слова: патология шейки матки, регенерация, деструктивное лечение, конизация, CIN
ІІ, Повидин.

Дисплазия шейки матки – предраковое состояние. Это означает, что у женщин с диагнозом «дисплазия шейки матки» в будущем во много раз возрастает вероятность развития рака шейки матки. Однако это вовсе не означает, что рак разовьется в любом случае. Дисплазия шейки матки
характеризуется выраженной гиперплазией (утолщением), пролиферацией (разрастанием), нарушениями дифференцировки, созревания, старения и отторжения клеток поверхности эпителия шейки матки [2]. По результатам исследований почти четверть женщин имеют патологию шейки
матки. Более того, у 20% небеременных женщин и в 40% случаев беременности диагностируют предраковое состояние – дисплазию шейки матки [8]. В зависимости от степени выраженности того или иного нарушения, выделяют три степени дисплазии шейки матки: легкая, умеренная и тяжелая
дисплазия шейки матки.

Степень (или стадию) дисплазии шейки матки определяют по глубине проникновения патологических процессов и по обширности поражения слизистой оболочки вирусом папилломы человека (ВПЧ) [5]. В норме эпителий на поверхности шейки матки состоит из четырех слоев многослойного плоского эпителия. Изменения поверхностного слоя эпителия характеризуют легкую степень дисплазии шейки матки, более глубокие изменения свидетельствуют о тяжелой степени дисплазии [4].

В современной медицине для диагностики и лечения патологии шейки матки часто используют конизацию шейки матки [3]. Конизация шейки матки – это процедура, при которой удаляют конусообразный фрагмент шейки матки, включающий зону поражения. Полученный материал отправляют на гистологическое исследование для определения степени и глубины поражения эпителия
шейки матки [9].

Существуют три способа конизации шейки матки:

• ножевая (в настоящее время используется редко, учитывая самую высокую из всех трех методов частоту осложнений);
• лазерная;
• петлевая электроконизация шейки матки (наиболее частый способ).

В этой статье рассмотрена петлевая электроконизация шейки матки. Другое название: LEEP (Loop
Electrosurgical Excision Procedure) или LLEETZ (Large Loop Electrosurgical Excision of Transformation Zone).

Противопоказаниями для проведения конизации шейки матки являются:
• инфекционно-воспалительные заболевания женских половых органов;
• инвазивный рак шейки матки.

Показанием к проведению конизации шейки матки может быть наличие патологического участка слизистой оболочки шейки матки с распространением патологии в верхние отделы канала шейки матки [6]. Патология слизистой оболочки шейки матки включает в себя множество состояний, требующих дальнейших диагностических шагов и терапии. Конизация в данном случае поможет детальному исследованию состояния таких тканей и их лечения. Дисплазия шейки матки II–III стадии также является показанием к расширенной биопсии или коническому иссечению шейки матки [10]. Перед конизацией проводится гинекологический осмотр, лабораторные исследования крови и цитологические (ПАП-тест) исследования, в некоторых случаях УЗИ и кольпоскопия.

Наилучшее время для проведения конизации шейки матки – это первые дни после менструации (5–11-й день от начала
цикла) [1]. Одной из важных проблем при выполнении конизации шейки матки являются осложнения в послеоперационный период в виде нарушения процесса репарации. Чаще всего эти нарушения связывают с изменениями в вагинальном биоценозе, которые в свою очередь могут приводить к
поддержанию воспалительного процесса как слизистой оболочки влагалища, так и слизистой оболочки
шейки матки. Цель исследования: оценка результатов применения вагинальных свечей Повидин у женщин перед конизацией шейки матки, для снижения частоты осложнений в послеоперационный период [7].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Работа выполнена на базе кафедры акушерства и гинекологии №1 Винницкого национального медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Винницкого городского клинического роддома №1. Проведено клинико-лабораторное обследование 60 пациенток с их информационного согласия, в
возрасте от 25 до 40 лет с заболеваниями шейки матки, а именно диагностированной CIN ІІ, при которой показана конизация шейки матки. Перед оперативным вмешательством у 33 пациенток 1-й группы (основной) использовали вагинальные свечи Повидин, которые вводили 1 раз в сутки на ночь в течение 10 дней. Во 2-й группе (группа сравнения) – 27 женщин, у которых санацию перед конизацией не проводили. Группы были сопоставимы по возрасту, репродуктивному анамнезу, уровню образования и социальному статусу.

В исследование не включали больных с воспалительными заболеваниями малого таза, подвергнутых ранее манипуляциям на шейке матки (за 3 мес до исследования), и пациенток, имеющих серьезные сопутствующие заболевания. Каждая пациентка проходила обследование и оценивалась в соответствии с тяжестью патологии. 45 пациенток (75,0%) имели в анамнезе роды. На анамнестические аборты указывала 51 обследуемая – 85,4%. Среди гинекологических заболеваний на первом месте по частоте встречаемости находятся хронические заболевания матки и придатков (хронический сальпингоофорит – 39 пациенток (65%), бактериальный вагиноз – 37 больных (61,6%), вагиниты различной этиологии – 17 женщин (28,3%)), миома матки у 8 исследуемых, включенных в наше проспективное исследование (13,3%). Длительность наблюдения за патологией шейки матки (CIN) колебалась от 6 мес до 3–5 лет.

Из ранее проведенных методов лечения чаще всего встречаются мазевые аппликации, криодеструкция и диатермоэлектрокоагуляция шейки матки, лечение солковагином. Всем женщинам, принявшим участие в исследовании, проводили клинические, лабораторные, инструментальные и морфологические исследования. Клиническое обследование женщин включало сбор анамнеза, гинекологический осмотр, простую и расширенную кольпоскопию между 8-м и 12-м днями менструального цикла по стандартной методике. Классификацию кольпоскопических картин проводили в соответствии с международной терминологией кольпоскопических терминов. Оценку биоценоза влагалища проводили путем определения основных групп условно-патогенных и патогенных микроорганизмов методом количественной полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени.

Цитологическая диагностика заключалась в микроскопическом исследовании мазков с поверхности шейки матки и канала шейки матки. Петлевую электроконизацию шейки матки проводили на 8–10-й день менструального цикла, что гарантировало профилактику эндометриоза шейки матки и создавало оптимальные условия для регенерации, учитывая естественный гормональный фон. Радиохирургическое удаление патологически измененной слизистой оболочки шейки матки выполняли с использованием аппарата «Сургитрон™» фирмы «Ellman International, inc.» (США), с выходной частотой тока 3,8 МГц, электродом в режимах «разрез и коагуляция» и «разрез». Продолжительность динамического наблюдения составляла 1,5 мес. За это время проводили несколько контрольных осмотров: через 1 и 1,5 мес после конизации шейки матки. На время обследования и лечения пациенткам были рекомендованы барьерные методы контрацепции. Статистическую обработку полученных данных проводили по общепринятому методу вариационной статистики. Значимость расхождения между сравниваемыми данными оценивали по
критерию Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Основной жалобой у пациенток с заболеваниями шейки матки были вагинальные выделения. При этом все женщины на момент обращения были обследованы на инфекции, передающиеся половым путем, и имели также отрицательные результаты исследования на условно-патогенную микрофлору. Основными задачами кольпоскопии являются анализ общего состояния влагалища, шейки матки (степень регенерации). Клинические данные и результаты кольпоскопии свидетельствовали о том, что у всех пациенток произошло заживление белым струпом. Последний полностью самостоятельно отделялся без боли и кровотечения к 9–12-м суткам у женщин в группах исследования. При этом лимфорея практически отсутствовала (слабовыраженная лишь у 1 пациентки). Температурная реакция, болевой синдром отсутствовали. Эффективность проведенной терапии оценивали по следующим критериям.

Полный эффект – неизмененный многослойный плоский эпителий на всем протяжении экзоцервикса, отсутствие рецидива, цилиндрическая форма и округлый внутренний зев. Полная эпителизация наблюдалась к 26–28-му дню в группе сравнения у 74% (20 пациенток) и к 19–22-му дню в основной группе у 87,9 % (29 пациенток). Неполный эффект – неизмененный многослойный плоский эпителий на всем протяжении экзоцервикса, кроме участка слизистой оболочки, покрытой цилиндрическим эпителием, величиной более 5 мм вокруг наружного зева, либо рецидив заболевания шейки матки через 12 мес и более, в основной группе у 4 обследованных (12%) с CIN II, в группе сравнения у 7 пациенток (25,9%). Отсутствие эффекта – рецидива заболевания шейки матки ранее 12 мес после проведенного лечения не отмечали ни в одной из групп, которые были задействованы в нашем проспективном исследовании.

Таким образом, во всех случаях применения петлевой электроконизации шейки матки отмечалось отсутствие грубого струпа после коагуляции, а также бескровность процедуры, малоболезненность, значительное сокращение времени операции и реабилитации. При проведении контрольной кольпоскопии в основной группе пациенток, которым была проведена комбинированная терапия (терапия Повидином и петлевая электроконизация шейки матки), средний срок полной эпителизации составлял 26,2±2,2 сут. По-видимому, такой результат объяснялся не только особенностями репарации после радиоволнового воздействия (регенеративные процессы в зоне воздействия радионожа характеризуются незначительной лейкоцитарной инфильтрацией и преобладанием пролиферативной фазы, обеспечивает надежный гемостаз и сопровождается минимальной зоной бокового коагуляционного некроза), но и предварительной санацией влагалища и шейки матки Повидином, что стало профилактикой осложнений воспалительного характера.

В группе сравнения у обследуемых после монотерапии (радиохирургическое удаление патологически измененной слизистой оболочки шейки матки), при кольпоскопии срок полной эпителизации составлял 31,4±3,6 сут. Бактериологическое исследование, проведенное через 1 месяц после оперативного вмешательства в группе пациентов, которым проводилась предварительная санация влагалища препаратом Повидин показало отсутствие воспаления – у 100% пациентов. В группе сравнения отсутствие воспаления отмечалось у 92% пациентов. Представленные данные свидетельствовали о необходимости применения препарата Повидин (повидон-йод) в предоперационый период для улучшенной регенерации тканей после петлевой конизации шейки матки. В ходе исследования побочных эффектов и индивидуальной непереносимости препарата Повидин (повидон-йод) отмечено не было. Ранняя эпителизация после конизации шейки матки наблюдалась у женщин основной группы, что подчеркивает необходимость санации влагалища препаратом Повидин перед конизацией.

ВЫВОДЫ

При оценке эффективности интравагинального использования свечей Повидин (повидон-йод) у женщин с патологией шейки матки (CIN ІІ) после проведенной санации перед конизацией шейки матки установлено, что данный препарат обладает хорошей переносимостью и демонстрирует бактерицидные, противовоспалительные и регенерационные свойства, а также способствует полноценной эпителизации шейки матки, что позволяет рекомендовать более широкое применение препарата Повидин в клинической практике.

Оцінювання ефективності використання препарату Повідин (повідон-йод) у пацієнток перед хірургічним лікуванням CIN II Г.В. Чайка, О.А. Таран, Т.В. Лобастова

Цервікальна інтраепітеліальна неоплазія (CIN) – порушення будови, диференціації та дозрівання епітелію шийки матки, що зустрічається з частотою від 5% до 17% жіночого населення. На сьогоднішній день не відзначається зниження частоти цієї патології, незважаючи на велику кількість досліджень, присвячених вивченню даної патології. Метою дослідження було оцінювання ефективності та безпеки застосування препарату Повідин (повідон-йод) перед хірургічним лікуванням пацієнток з CIN ІІ. У дослідженні брали участь 60 пацієнток віком від 25 до 40 років з діагностованим CIN ІІ, яким передбачалося проведення конізації шийки матки. Для передопераційної підготовки 33 пацієнтки основної групи отримували препарат Повідин у формі вагінальних супозиторіїв протягом 10 днів по 1 супозиторію 1 раз на добу. Група порівняння – 27 жінок, які не проводили санацію піхви. Продемонстровані добра переносимість пацієнтками повідон-йоду (препарату Повідин), прискорення процесів епітелізації шийки матки, що дозволяє рекомендувати на більш широке застосування Повідину в клінічній практиці.
Ключові слова: патологія шийки матки, регенерація, деструктивне лікування, конізація, CIN ІІ, Повідин.

Efficiency rating Рovidine (povidоne-iodine) in patients before surgery CIN II G.V. Chayka, O.A. Taran, T.V. Lobastova Cervical intraepithelial neoplasia (CIN) – a violation of the structure, differentiation and maturation of cervical epithelium. Occurs with a frequency of 5% to 17% of the female population. To date, no marked reduction in the incidence of this disease, despite the large amount of research devoted to the study of this disease.The aim of our study was to evaluate the efficacy and safety of Рovidine (povidоne-iodine) prior to surgical treatment of patients with CIN II. Studied 60 patients aged 25 to 40 years diagnosed with CIN II, which faced a cervical conization. To pre-main group 33 patients used the drug povidine in the form of vaginal suppositories for 10 days, 1 St 1 time per day. Comparison group – 27 women who did not spend Vaginal. Proved good tolerance by patients povidоne-iodine (Рovidine), the acceleration of epithelialization of the cervix, which allows you to qualify for a wider application Рovidine in clinical practice.
Key words: сervical Pathology, regeneration, destructive treatment, conization, CIN II, povidine.

Сведения об авторах

Чайка Григорий Васильевич – Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, 21018, г. Винница, ул. Пирогова, 56
Таран Оксана Анатольевна – Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, 21018, г. Винница, ул. Пирогова, 56. E-mail: taranoa@ukr.net
Лобастова Татьяна Валерьевна – Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, 21018, г. Винница, ул. Пирогова, 56

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Жуковская И.Г., Семенова М.В. Оценка эффективности использования Фарматекса (бензалкония хлорида) у женщин с заболеваниями шейки матки после применения деструктивных методов лечения // Здоровье женщины, 2014 — 2(88): 97–100.
2. Антонюк М.И., Особенности клиники, диагностики и лечения цервикальных интраэпителиальных неоплазий шейки матки, осложненных цервицитами: Автореф. дис. … канд. мед. наук. – К., 2012. Статья поступила в редакцию 17.02.2015
3. Дамиров М.М. Радиоволновые, криогенные и лазерные технологии в диагностике и лечении в гинекологии. – М.: Бином, 2011. – 320 с.
4. Онкологический потенциал различных патологических состояний шейки матки / Н.Л. Овсянкина, Н.Ю. Мелехова, А.Н. Иванян [и др.] // Журнал акушерских и женских болезней. – 2006. – T. LV. – Выпуск 3. – С. 17–19.
5. Вакуленко Г.А. Ключевые звенья патогенеза рака шейки матки, определяющие клинические перспективы / Г.А. Вакуленко, Е.П. Манжура, И.Б. Щепотин // Здоровье женщины – 2006. – № 2 (26). – С. 202–206.
6. Роговская С.И. Папилломавирусная инфекция у женщин и патология шейки матки. В помощь практикующему врачу. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 192 с.
7. Профилактика рака шейки матки: Руководство для врачей. – М.: МЕДпресс-информ, 2012. – 192 с.
8. Роговская С.И. Шейка матки, влагалище, вульва. Физиология, патология, кольпоскопия, эстетическая коррекция / Липова Е.В./ Москва: ООО Медиабюро Статус презенс, 2014. – С. 653–686.

9. Jacus S. Margin status and excision of cervical intraepithelial neoplasia / Edmons P., Dunton C., King A.S. // Obstet. Gynecol.Surv. – 2000. – Vol. 55, N 8. – P. 520–527.
10. Ramphul M. An unusual reproductive of consequence of needle exision of the transformation zone / Dimitriou E., Byrne B. // BMJ. – 2008. – Vol. 337. – P. 343.

Статьи по Хинофуцину

Лечение воспалительных заболеваний половых органов грибковой этиологии у женщин фертильного возраста в амбулаторных условиях

В.В. Подольский, Вл.В. Подольский
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины», г. Киев
Представленные в статье данные о кандидозном поражении половых органов у женщин имеют значение для практикующих врачей и подтверждают необходимость взвешенного подхода к вопросам лечения этой инфекции с использованием новых препаратов.

Ключевые слова: хронические воспалительные заболевания женских половых органов, вагинальный кандидоз, Хинофуцин-ЛХ.

Среди нарушений репродуктивного здоровья женщины фертильного возраста одной из наиболее серьезных проблем являются воспалительные заболевания половых органов. Именно они являются тем этиологическим фактором, который играет решающую роль в развитии широкого спектра гинекологической патологии. Так, к примеру, в 90% тканей содержащих эндометриоидные гетеротопии, при морфологическом исследовании определяется лимфоцитарная инфильтрация. Поэтому на первый план выходит вопрос своевременной и эффективной диагностики этиологического фактора воспалительного процесса органов малого таза и последующей адекватной терапии. Одной из наиболее распространенных причин обращения к гинекологу в последние годы являются симптомы вульвовагинального кандидоза (ВВК), в результате чего эта инфекция стоит на втором месте среди всех инфекций влагалища и составляет более 35% всех воспалительных заболеваний наружных половых органов [1–5]. Более чем половине современных женщин в возрасте 25 лет хотя бы один раз ставился диагноз ВВК [6], а по данным зарубежных исследований, до 75% женщин детородного возраста имели один эпизод ВВК, а 50% – повторный эпизод [4].

Большинство авторов [7] характеризует вагинальный кандидоз (ВК) как грибковое заболевание слизистой оболочки влагалища и влагалищной части шейки матки, вызываемое дрожжеподобными грибами рода Candida. Грибы Candida – одноклеточные условно-патогенные растительные аэробные микроорганизмы, насчитывающие более 150 видов, из них около 20 могут быть возбудителями кандидоза у человека [4]. Грибы рода Cаndida широко распространены в природе и встречаются на почве, продуктах питания, предметах обихода. У человека основным резервуаром грибов рода Cаndida является кишечник, и при снижении защитных сил организма происходит их трансформация из практически безобидного сапрофита в агрессивного, порою неконтролируемого возбудителя. Из всех представителей рода Cаndida наиболее патогенным является вид C.albicans (65–70% случаев). C.albicans является компонентом микрофлоры, симбионтной для человека (условно-патогенный микроорганизм с высоким уровнем носительства). Носительство кандид, не имеющее клинических проявлений заболевания, обнаруживается в полости рта у 10–15%, на коже – у 10%, в содержимом кишечника – у 65–80% населения. Частота кандидоносительства при беременности возрастает до 90%. В то же время за последние 10 лет распространенность ВК, вызванного прочими видами Candida (С. glabrata, С. tropicalis, а также C. guilermondi, С. parapsilosis, С. krusei, С. pseudotropicalis и др.), увеличилась почти вдвое.

Причины активного размножения грибов рода Candіda в случаях, когда количество колоний превышает 103 КОЕ/мл, до сих пор до конца не изучены. Предрасполагающими факторами к развитию кандидоза являются гиперэстрогения, увеличение уровня прогестерона, накопление гликогена в клетках вагинального эпителия, что приводит к сдвигу рН влагалищного содержимого в кислую сторону (< 4,5), иммуносупрессия, беременность, сахарный диабет, гормональная и внутриматочная контрацепция, особенности диеты, полового поведения и половой гигиены (частые половые контакты, частая смена половых партнеров, частые орально-генитальные и анально-генитальные контакты, использование прокладок и тампонов, частое подмывание, использование местных антисептиков, антибиотиков, иммунодепрессантов, психоэмоциональные факторы и др.) [4]. C. allbicans вызывает до 90% случаев поверхностного и до 50–70% – глубокого кандидоза, что сопровождается поражением слизистой оболочки полости рта, вульвы, влагалища у женщин, воспалением крайней плоти и головки полового члена у мужчин (баланопостит) [6, 8–10].

Развитие кандидозной инфекции в организме происходит в несколько этапов:

1) адгезия грибов к поверхности слизистой оболочки с ее колонизацией;
2) внедрение их в эпителий;
3) преодоление эпителиального барьера слизистой оболочки влагалища;
4) инвазия в соединительную ткань;
5) преодоление тканевых и клеточных защитных механизмов;
6) гематогенная диссеминация с поражением различных органов и систем.

В большинстве случаев грибы прикрепляются к поверхности слизистой оболочки влагалища
(адгезия) и, после преодоления эпителиального барьера, тканевых и клеточных защитных механизмов,
происходит их инвазия в эпителий. На этом уровне инфекция, как правило, персистирует в течение
длительного времени, сохраняясь годами [11].

В пораженных тканях грибы рода Cаndida могут находиться как в виде дрожжевых клеток
(бластоспор), так и в виде нитей (псевдомицелий). При благоприятных условиях бластопоры
трансформируются в псевдомицелий, который осуществляет инвазию [4]. Однако до настоящего
времени остается неясным, какие ситуации провоцируют переход от одной формы гриба к другой,
почему развивается грибковое воспаление вульвы и влагалища [11].

Клинические признаки вульвовагинального кандидоза у обследованных женщин (п=40)

 

Симптом

Количество пациенток с клиническими признаками (интенсивность, баллы)
1 2 3 4
Выделения 0 0 15 25
Зуд 0 0 26 14
Жжение 1 2 7 3
Диспареуния 2 0 4 1
Болезненность внизу живота 1 3 8 4
Инфильтрация 0 0 28 12
Гиперемия 0 0 27 13

Также в последние годы значительно увеличилась частота стертых и атипичных форм заболевания, а также хронических, резистентных к проводимой терапии случаев ВВК, что побуждает к поиску новых, более эффективных препаратов для лечения этого заболевания. Учитывая широкий спектр адаптационных возможностей грибов рода Candіda и участившиеся случаи оппортунизма, лечение ВВК до настоящего времени остается одной из важных проблем в акушерстве и гинекологии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выработала основные стандарты и принципы лечения [12], которые предъявляются к инфекциям, передающимся половым путем (ИППП), и условно-патогенной микрофлоре (УПМ), в том числе и урогенитальному кандидозу. Лечение пробных больных является частью более обширной программы действий, которая называется «ведение случая заболевания, передаваемого половым путем».

Эти стандарты и принципы лечения ВОЗ включают: правильно установленный диагноз; эффективное лечение; просвещение (уменьшение последующего риска заражения), в том числе пропаганда использования презервативов; выявление половых партнеров и их лечение; клинические наблюдения, в том числе необходимые контрольные исследования. ВОЗ разработаны так же специальные требования, которым должны отвечать препараты, используемые для лечения заболеваний, вызванных УПМ, к ним относятся: эффективность не менее 95%; доступная цена; хорошая переносимость; малая токсичность; возможность однократного применения; пероральный прием; возможность назначения препарата в любом лечебном учреждении (центральном или периферическом); возможность назначения препарата во время беременности; медленное развитие резистентности микроорганизмов к средствам терапии.

В сегодняшнем арсенале гинеколога есть достаточное количество противогрибковых средств для системного и местного применения, которые разделяются на:

— препараты полиенового ряда (натамицин, нистатин, леворин, амфотерицин и др.);
— препараты имидазолового ряда (эконазол, клотримазол, миконазол, бифоназол и др.);
— препараты триазолового ряда (флуконазол, итраконазол);
— прочие (гризеофульвин, флуцитозин, нитрофунгин, декамин, препараты йода и др.).

Ряд исследователей [4, 13] при остром проявлении заболевания предпочитают использовать препараты для местной терапии. По мнению других авторов [7], большим преимуществом системных препаратов противогрибкового действия являются удобство применения и распределение их во многие органы и ткани, что обеспечивает адекватное воздействие на возбудителя при любой локализации. В некоторых случаях, на наш взгляд, местной, в том числе и противорецидивной терапии, следует отдавать предпочтение. Учитывая выше изложенное, для лечения воспалительных заболеваний грибковой этиологии нижнего этажа половых органов у женщин фертильного возраста нами был использован препарат Хинофуцин-ЛХ в виде вагинальных суппозиториев. Выбор данного препарата был обусловлен его свойствами, а именно: действующее вещество (хлорхинальдол) обладает как антифунгальной активностью в отношении аскомицетов, дрожжевых и дрожжеподобных грибов (в том числе и Candida
albicans), так и антибактериальной активностью, действуя как на грамположительные, так и на грамотрицательные бактерии. Это является особенно актуальным, поскольку одной из основных особенностей течения кандидозов является их способность к ассоциации с бактериальной условно- патогенной флорой, которая имеет достаточно высокую ферментативную и лизирующую активность, что способствует проникновению кандид в ткани вагины [14–17].

Помимо этого, Хинофуцин-ЛХ содержит водорастворимую основу и водопоглощающие компоненты, за счет чего происходит связывание влагалищных выделений, что способствует эффективному проникновению действующего вещества в ткани, а также поддержанию постоянной терапевтической концентрации действующего вещества продолжительное время. Важным является и тот факт, что применение такой основы позволило снизить концентрацию хлорхинальдола до 15 мг в суппозитории, а следовательно, снизить риск возникновения побочных реакций при сохранении высокой антимикробной активности [18, 19]

Нами обследовано 40 женщин фертильного возраста (19–42 года). У всех включенных в исследование пациенток (100%) имелся острый ВВК. При этом пациентки предъявляли жалобы на зуд (100%) и жжение (32,5%) во влагалище различной степени интенсивности. Диспареуния наблюдалась у 17,5% обследуемых, на болезненность внизу живота жаловались 37,5% пациенток. Выраженная гиперемия и отечность наружных половых органов наблюдались практически у всех пациенток. У 23 (57,6%) женщин выявлен характерный “творожистый” налет на стенках влагалища (таблица). Во всех случаях диагноз был верифицирован на основании клинических проявлений и данных микроскопического и бактериологического исследования. У 13 (32,6%) пациенток при бактериоскопии обнаружена так же условно-патогенная бактериальная флора.

Хинофуцин-ЛХ назначали всем женщинам в амбулаторных условиях. Препарат назначался по 1 суппозиторию 1 раз в сутки в течение 10 дней. Пациенткам с микст-инфекцией дополнительно назначалась этиотропная терапия, но при этом местно использовался только препарат Хинофуцин-ЛХ. Эффективность терапии оценивали на основании динамики жалоб пациентки на зуд, боль и жжение, клинических признаков основного заболевания: гиперемия и отек слизистой оболочки влагалища, а также микроскопического исследования и бактериологического посева. В результате проведенного лечения наблюдался достаточно быстрый клинический эффект. Исчезновение симптомов заболевания на 3-й день лечения отмечалось у 14 (35%), на 5-й день – у 17 (42,5%) пациенток. К моменту окончания терапии лишь у 1 пациентки отмечался незначительный зуд и гиперемия влагалища. По окончании терапии грибы рода Candida при микробиологическом исследовании выявлены у 2 пациенток, а через 1 мес после окончания лечения – у 1 пациентки.

ВЫВОДЫ

1. Проблема распространенности и лечения воспалительных заболеваний половых органов нижнего этажа грибковой и бактериальной этиологии остается актуальной.
2. При лечении кандидоза необходимо применять препараты с широким спектром антимикробной активности, поскольку кандидозная инфекция в абсолютном большинстве случаев ассоциируется с бактериальной условно-патогенной микрофлорой (микст-инфекция).
3. Одним из методов успешного лечения этих заболеваний у женщин фертильного возраста в амбулаторных условиях может являться использование препарата Хинофуцин-ЛХ в виде вагинальных суппозиториев, который обладает как антифунгальным, так и антибактериальным действием.
4. Хинофуцин обладает выраженным клиническим эффектом, который проявляется быстрым устранением клинических проявлений и санацией влагалища. Эффективность лечения ВВК Хинофуцином составляет 97,5% (по 1 суппозиторию 1 раз в сутки в течение 10 дней). Лікування запальних захворювань статевих органів грибкової етіології в жінок фертильного віку в амбулаторних умовах В.В. Подольський, Вл.В. Подольський

Представлені у статті дані про кандидозні ураження статевих органів у жінок мають значення для практикуючих лікарів і підтверджують необхідність зваженого підходу до питань лікування цієї інфекції із застосуванням нових препаратів.
Ключові слова: хронічні запальні захворювання жіночих статевих органів, вагінальний кандидоз, Хінофуцин-ЛХ.
Treatment of mycetogenic genital organs inflammatory diseases in fertile women on an outpatient basis V.V. Podolsky, Vl.V. Podolsky

The data about candida-affection sexual organs have offered in this literature review have significance for the practical physician and confirm the necessity of the thoughtful approach to treatment this infection.
Key words: female sex organs chronic sickness, vaginal candidos, treatment.

ЛИТЕРАТУРА

1. Подольский В.В., Дронова В.Л.
Лечение грибковой инфекции у женщин с хроническим воспалительным заболеванием гениталий // Здоровье женщины. – 2003. – № 1 (13). – С. 23–25.
2. Сергеев А.Ю., Сергеев Ю.В. Кандидоз: природа инфекции, механизмы агрессии и защиты, диагностика и лечение. – М., 2000. – 472 с.
3. Прилепская В.Н., Анкирская А.С., Байрамова Г.Р., Муравьева В.В. Вагинальный кандидоз. – М., 1997. – С. 89–91.
4. Рожковская Н.Н. Генитальный кандидоз у женщин репродуктивного возраста: старые и новые аспекты проблемы //Здоровье женщины. – 2004. – № 4 (20). – С. 49–51.
5. Адаскевич В.П. Инфекции, передаваемые половым путем: Руководство для врачей. – М., 1999.
6. Сергеев А.Ю., Иванов О.Л., Караулов и соавт. Вагинальный кандидоз: этиология, эпидемиология, патогенез //Иммунопатология, аллергология, инфектология. – 2000. – № 2. – С. 99–107.
7. Подольский В.В., Дронова В.Л., Лысаная Т.О., Латышева З.М. Особенности лечения грибкового поражения кишечника у женщин с хроническими воспалительными заболеваниями половых органов //Здоровье женщины. – № 3 (19). – 2004. – С.85–87.
8. Аржанова О.Н., Савичева А.М., Цыбулевская Н.Г. Применение пимафуцина в комплексной терапии кандидозного вульговагинита у беременных // Акуш. и гинекол. – 2004. – № 2. – С. 54–55.
9. Запорожан В.Н., Цегельский М.П. Акушерство и гинекология. – К.: Здоров’я, 1996.
10. Тихонова О.В., Наймушина Н.В. Хронический кандидоз гениталий у женщин репродуктивного возраста // Акуш. и гинекол. – № 4. – C. 58–59.
11. Слободяник О.Я., Гордеева Г.Д. Использование пимафуцина для профилактики инфекционных осложнений травмы промежности у беременных с генитальным кандидозом //Здоровье женщины. – 2002. – № 4 (12). – С. 27–29.
12. Аковбян В.А. Основные принципы и национальные стандарты лечения наиболее распространенных ИППП. Требования ВОЗ /Сб. материалов рабочих совещаний дерматовенерологов и акушеров-гинекологов 1999–2000 гг. «Современные методы диагностики, терапии и профилактики ИППП и других урогенитальных инфекций».– С. 8–10.
13. Подольский В.В., Дронова В.Л. Лечение грибковой инфекции у женщин с хроническим воспалительным заболеванием гениталий // Здоровье женщины. – 2003. – № 1 (13). – С. 23–25.
14. Акопян Т.Э. Бактериальный вагиноз и вагинальный кандидоз (диагностика и лечение). Дис. … канд. мед. наук. – М., 1996. – С. 141.
15. Анкирская А.С., Прилепская В.Н., Байрамова Г.Р., Муравьева В.В. /РМЖ. – 1998. – № 6 (5). – С. 72–79.
16. Кира Е.Ф. Инфекции и репродуктивное здоровье / Сб. материалов рабочих совещаний дерматовенерологов и акушеров-гинекологов 1999–2000 гг. «Современные методы диагностики, терапии и профилактики ИППП и других урогенитальных инфекций». – С. 22–25.
17. Porozanova V., Bozanova S. //Arsh. Ginecol. (Sofia). – 2000. – 39 (2). – Р. 54–55.
18. Исследование высвобождения некоторых лекарственных веществ из различных основ для мазей и суппозиториев / Е.П. Безуглая, А.Г. Фадейкина, А.А. Лысокобылка и др. // Фармаком. – 1999. – № 1. – С. 26-29.
19. Разработка вагинальных суппозиториев антимикробного действия на новых гидрофильных основах / Безуглая Е.П., Зинченко А.А., Ляпунов Н.А. и др. // Фармаком. – 2001. – № 3. – С. 84–91.
Журнал «ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ» №4 (70)/2012

Статьи по Хинофуцину

ЛЕЧЕНИЕ ЭКЗО- И ЭНДОЦЕРВИЦИТОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ С НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ МИКСТ-ИНФЕКЦИЕЙ НИЖНЕГО ОТДЕЛА ГЕНИТАЛИЙ, У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Доц. О. В. ДОЛЕНКО

Харьковская медицинская академия последипломного образования, Украина

Проведено изучение клинической эффективности вагинальных суппозиториев, содержащих хлорхинальдол, при экзо- и эндоцервицитах, ассоциированных с неспецифической микст-инфекцией нижнего отдела гениталий, у женщин репродуктивного возраста на основании результатов клинического, бактериологического исследований, а также кольпоцервикоскопии.
Ключевые слова: экзо- и эндоцервицит, неспецифические инфекции, вагинальные суппозитории Хинофуцин, клиническая эффективность, женщины репродуктивного возраста. В настоящее время отмечен рост инфекционно-воспалительных заболеваний у женщин в возрасте социальной и репродуктивной активности. В общей структуре гинекологической заболеваемости частота дисбиозов вагинального биотопа и воспалительных заболеваний шейки матки, ассоциированных с неспецифической микст-инфекцией нижнего отдела гениталий, варьирует в пределах 65-75% и не имеет отчетливой тенденции к снижению [1-4].

Широкое и не всегда обоснованное применение антибактериальных препаратов системного действия, в первую очередь антибиотиков, способствует формированию резервуаров условно- патогенной микрофлоры, селекции новых патогенов, которые вовлекаются в инфекционно-воспалительный процесс, что приводит к снижению противоинфекционной защиты генитального тракта и адаптационных возможностей организма женщины. На современном этапе характерной особенностью воспалительных заболеваний нижнего отдела гениталий женщин является превалирование микст-форм патогенных и условно-патогенных микроорганизмов [4-6].
Учитывая тот факт, что влагалище и шейка матки представляют собой единую анатомо- функциональную систему, изменения шейки матки при большинстве вагинальных дисбиозов, обусловленных неспецифической микст-инфекцией, представлены экзо- и эндоцервицитами. Их лечение предполагает применение антибактериальных, противовоспалительных препаратов, чаще локального действия, направленных на эрадикацию и элиминацию возбудителей, профилактику хро- низации процесса и предотвращение возможных рецидивов [3].

Преимуществами препаратов локального действия, в частности вагинальных суппозиториев, являются их высокая биодоступность, отсутствие повреждающего действия на сапрофитную аутомикрофлору, простота применения, исключение риска побочных реакций, профилактика фоновых (предраковых) заболеваний шейки матки, что имеет особую медико-социальную значимость [1]. Один из таких препаратов — вагинальные суппозитории Хинофуцин («Лекхим», Украина), содержащие действующее вещество хлорхинальдол, 0,015 г. Хинофуцин подавляет синтез мембранных белков и дыхательных ферментов микроорганизмов, обладая бактерицидными свойствами, имеет широкий спектр противомикробного действия антибактериальную, противогрибковую и антипротозойную активность.

Кроме того, преимуществом Хинофуцина является уникальная гидрофильная основа суппозитория, которая обеспечивает дегидратацию слизистой оболочки влагалища, снятие отека, поглощение влагалищных выделений, регулирует высвобождение действующего вещества во времени —поддерживает его терапевтическую концентрацию в течение продолжительного периода. Хинофуцин содержит минимально эффективную концентрацию хлорхинальдола (0,015 г), что обеспечивает оптимальное соотношение высокой антимикробной эффективности и безопасности препарата. Кроме того, это лекарственное средство не способствует формированию резистентности микроорганизмов, также отсутствует перекрестная резистентность с антибиотиками и антимикробными препаратами других фармакологических групп.

Цель работы

Цель данной работы — изучить клиническую эффективность вагинальных суппозиториев, содержащих хлорхинальдол, в частности Хинофуцина, при экзо- и эндоцервицитах, ассоциированных с неспецифической микст-инфекцией нижнего отдела гениталий, у женщин репродуктивного возраста. Нами было проведено комплексное обследование 95 женщин в возрасте от 18 до 42 лет, у которых патологические изменения шейки матки были представлены экзо- и эндоцервицитами. Больные были разделены на три репрезентативные клинические группы: первую (основную) составили 30 пациенток, у которых воспалительные изменения шейки матки проявлялись в виде эндоцервицита; вторую (основную) — 35 женщин с воспалительными изменениями шейки матки в виде экзоцервицита; в группу контроля вошли 30 пациенток без признаков воспалительного процесса шейки матки и влагалища.

Пациенткам обеих основных и контрольной групп были выполнены общеклиническое, гинекологическое обследования, бактериологическое исследование отделяемого влагалища и цервикального канала, простая и расширенная кольпоскопия, цитологическое исследование. Учитывался преморбидный фон, характер менструальной функции, наличие в анамнезе воспалительных заболеваний
органов малого таза и экстрагенитальных заболеваний. Лечение пациенток основных групп с экзо- и эн- доцервицитом проводили путем интравагинального применения Хинофуцина: по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение 7-10 дн. Его клиническую эффективность оценивали на основании результатов клинического, бактериологического и иммунологического исследований. При изучении преморбидного фона у 48 (73,8%) пациенток основных групп отмечался перенесенный двухсторонний сальпингоофорит с проведением в амбулаторных условиях антибактериальной, противовоспалительной терапии, у 17 (26,1 %) больных на фоне перенесенного воспалительного процесса органов малого таза наблюдалось нарушение менструального цикла по типу дисменореи.

Анализ клинической симптоматики

При анализе клинической симптоматики у 48 (73,8%) больных основных групп с экзо- и эндо-цервицитом наблюдались обильные выделения из половых путей слизисто-гнойного характера, явления диспареунии. При цитологическом исследовании отделяемого влагалища и цервикального канала у 56 (86,1%) пациенток основных групп до лечения определялось повышенное количество эпителиальных клеток, слизи, количество лейкоцитов превышало 20-30 в поле зрения, ключевые клетки отсутствовали. Микробный пейзаж был представлен кокковобациллярной микрофлорой при чистоте влагалища III-IV степени. При кольпоцервикоскопии у 22 (73,3%) больных первой основной группы с неспецифическим эндоцервицитом наблюдались гиперемия слизистой оболочки шейки матки, обильные гомогенные выделения, наличие мелких кист, расширение петель и усиление сосудистого рисунка.
У 19 (54,2%) пациенток второй основной группы с неспецифическим экзоцервицитом изменения слизистой оболочки шейки матки были представлены в виде мелкоточечных включений с выраженным сосудистым рисунком, у 24 (68,5%) — отмечен выраженный отек подэпителиальной стромы. Сочетание экзо- и эндоцервицита с доброкачественными фоновыми процессами в шейке матки установлено у 18 (27,6%) пациенток обеих основных групп в виде эктопии цилиндрического эпителия, у 8 (12,3%) — доброкачественной зоны трансформации на стыке многослойного плоского и цилиндрического эпителия шейки матки. При бактериологическом исследовании отделяемого цервикального канала и влагалища у обследуемых больных основных групп до проведения лечения была обнаружена сочетанная неспецифическая микст-инфекция вагинального биотопа на фоне подавления лактобациллярной микрофлоры.

У всех пациенток основных групп с неспецифическим экзо- и эндоцервицитом микробный пейзаж был представлен Гр “–” і Гр “+” — микроорганизмами в различной степени колонизации: St. aureus l (r КОЕ/мл — в 38 (58,4%) случаях, St. epidermidis 10 5 КОЕ/мл — в 23 (35,3 %), Bacteroides fragilis — в 17 (26,2%), Peptostreptococcus spp. 10 4 КОЕ/мл — в 21 (32,3%), Escherichia coli 10 4 КОЕ/мл — у 42 (64,6%) больных на фоне снижения количества Lactobacillus spp. Дрожжеподобные грибы рода Candida spp. 10 4 КОЕ/мл выявлены лишь в 9 (13,8%) случаях. У пациенток контрольной группы микробный пейзаж отделяемого влагалища и цервикального канала был представлен Гр- и Гр + — микроорганизмами в непатогенной колонизации на фоне преобладания Lactobacillus spp. После проведения лечения вагинальными суппозиториями Хинофуцин, при бактериоскопии отделяемого влагалища и цервикального канала к 7-м суткам лечения у 42 (64,6%) пациенток обеих групп наблюдались уменьшение слизистых выделений из половых путей, отсутствие явлений диспареунии, снижение уровня лейкоцитов в отделяемом влагалища и цервикального канала до 10-15 в поле зрения. К 10-м суткам лечения у 48 (73,8%) пациенток отмечено значительное снижение количества эпителиальных клеток, уровня лейкоцитов до 5-10 в поле зрения. В микробном пейзаже вагинального биотопа превалировала лактобациллярная микрофлора в колонизации более 10 6 КОЕ/мл. Чистота влагалища соответствовала I-II степени, что отвечало показателям нормоценоза. При бактериологическом исследовании отделяемого влагалища и цервикального канала у 59 (90,7 %) больных зафиксировано снижение титров колонизации Staph, aureus — до 10 2 КОЕ/мл, Staph, epidermidis — до 10 4 КОЕ/мл, Escherichia coli — до 10 3 КОЕ/мл, Peptostreptococcus spp. — до 10 2 КОЕ/мл на фоне преобладания лактобациллярной микрофлоры — Lactobacillus spp.

При кольпоцервикоскопии, проведенной на 7-е сутки лечения, у 56 (86,2 %) пациенток основных групп отсутствовали мелкоточечные вкрапления с выраженным сосудистым рисунком на фоне сохраняющейся незначительной гиперемии слизистой оболочки шейки матки и умеренных слизистых выделений из половых путей. К 10-м суткам лечения у 48 (72,8%) пациенток не наблюдалось гиперемии слизистой оболочки шейки матки, отека подэпителиальной стромы, у 58 (89,2%) — отмечены скудные гомогенные слизистые выделения из половых путей. На основании результатов всестороннего обследования больных с экзо- и эндоцервицитами, ассоциированными с неспецифической микст- инфекцией нижнего отдела гениталий, можно сделать вывод, что Хинофуцин («Лекхим», Украина), содержащий действующее вещество хлорхинальдол, способствует эффективной эрадикации патогенной кокково-бациллярной микрофлоры без подавления сапрофитной аутофлоры. Препарат оказывает выраженное противовоспалительное действие, способствует восстановлению микробиоценоза вагинального биотопа. Высокая биодоступность, простота применения, отсутствие побочных эффектов позволяют использовать вагинальные суппозитории хинофуцин при инфекционно-воспалительных заболеваниях влагалища и шейки матки у женщин репродуктивного возраста.

Список литературы

1. Венцковский Б. М. Микроэкологические аспекты репродуктивного здоровья женщины и современные подходы к его поддержанию / Б. М. Венцковский, В. А. Товстановская, Д. С. Янковский // Здоровье женщины.— 2002.— № 3 (И).— С. 86-91.
2. Генитальные инфекции и патология шейки матки; под ред. В. Н. Прилепской, Е. Б. Рудаковой.— Омск: ИПЦ ОмГМА, 2004.- 212 с.
3. Кира Е. Ф. Инфекции и репродуктивное здоровье / Е. Ф. Кира // Жури, акушерства и женских болезней.- 1999.- Т. 48, вып. 2.- С. 71-78.
4. Сметник В. П. Неоперативная гинекология: рук. Для врачей / В. П. Сметник, Л. Г. Тумилович.— М.: Медицинское информационное агентство, 2001.— 195 с.
5. Прилепская В. Н. Особенности инфекционных процессов нижнего отдела половых путей. Возможности терапии препаратами для локального применения / В. Н. Прилепская // Гинекология.— 2000.— № 2 (2).- С. 57-59.
6. Уварова Е. В. Влагалище как микроэкосистема в норме и при воспалительных процессах гениталий различной этиологии (обзор литературы) / Е. В. Уварова, Ф. Ш. Султанова // Гинекология.— 2002.- Т. 4, № 4.- С. 189-195.

ЛІКУВАННЯ ЕКЗО-1 ЕНДОЦЕРВІЦИТІВ, АСОЦІЙОВАНИХ ІЗ НЕСПЕЦИФІЧНОЮ МІКСТ-ІНФЕКЦІЄЮ НИЖНЬОГО ВІДДІЛУ ГЕНІТАЛІЙ, У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

О. В. ДОЛЕНКО

Проведено дослідження клінічної ефективності вагінальних супозиторіїв, що містять хлорхіналь-дол, при екзо- й ендоцервіцитах, асоційованих із неспіцефічною мікстінфекціею нижнього відділу геніталій, у жінок репродуктивного віку на підставі результатів клінічного, бактеріологічного досліджень, а також кольпоцервікоскопії.
Ключові слова: екзо- й ендоцервіцит, неспецифічні інфекції, вагінальні супозиторії хінофуцин, клінічна ефективність, жінки репродуктивного віку

TREATMENT OF ЕХО- AND ENDOCERVICITIS ASSOCIATED WITH NONSPECIFIC MIXED INFECTIONS OF THE LOWER GENITALS IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE

О. V. DOLENKO

Clinical efficiency of vaginal suppositories containing chlorchinaldol was investigated in women of reproductive age with exocervicitis and endocervicitis associated with nonspecific mixed infection of the lower genitals, based on the results of clinical, bacteriological studies and colpocervicoscopy.

Key words: exocervicitis, endocervicitis, nonspecific infections, vaginal suppositories chinofucin, clinical
efficiency, women of reproductive age.
МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ЖУРНАЛ, 2017, № 2. УДК 618.15-002-053.81

Статьи по Хинофуцину

Опыт применения препарата Хинофуцин у женщин с цервикальной интраэпителиальной неоплазией I–II стадии в ассоциации с бактериальным вагинозом

О.А. Таран
Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова

В статье представлены результаты лечения бактериального вагиноза у женщин с цервикальной интраэпителиальной неоплазией (ЦИН) I–II стадии. Проведенное исследование показало высокую терапевтическую эффективность местного применения препарата Хинофуцин при бактериальном
вагинозе, его хорошую переносимость, что позволяет использовать этот препарат в комплексной терапии бактериального вагиноза у женщин с ЦИН.
Ключевые слова: бактериальный вагиноз, цервикальная интраэпителиальная неоплазия I–II стадии, Хинофуцин, хлорхинальдол.

Бактериальный вагиноз (БВ) как пограничное состояние микробиоценоза влагалища заслуживает особого внимания, поскольку это один из наиболее распространенных видов заболеваний полового тракта женщин. Его определяют как инфекционный невоспалительный синдром, сопровождающийся чрезмерно высокой концентрацией облигатных и факультативно-анаэробных условно-патогенных микроорганизмов во влагалище при резком снижении количества молочнокислых бактерий. На сегодняшний день в структуре инфекций влагалища БВ прочно занимает лидирующее положение. Так, по данным ряда авторов, БВ встречается в различных популяциях женщин с частотой от 16% до
87% [5, 7, 8].

Основной метод диагностики БВ – микроскопия мазков, окрашенных по Граму. БВ необходимо отличать от вагинита, часто пациентки с БВ годами безуспешно лечатся от несуществующего неспецифического вагинита, при этом используя такие антибактериальные препараты, которые еще более осложняют течение БВ. Диагностические критерии БВ (критерии Амселя) это обнаружение «ключевых клеток», гомогенные кремообразные влагалищные выделения, влагалищный рН > 4,5, положительный аминовый тест. Наличие не менее трех из перечисленных выше критериев может
служить основанием для установления диагноза БВ [5–7].

Многие клиницисты при установлении диагноза полагаются только на наличие «ключевых клеток», но этот признак не столь специфичен, как оценка всех четырех критериев. Самым доступным, недорогим и точным лабораторным тестом является окраска влагалищного секрета по Граму. Выделение чистой культуры Gardnerella vaginalis не рекомендуется, так как 58% женщин без БВ имеют высокий уровень этих микробов во влагалищном секрете [7]. По мнению многих авторов, БВ повышает риск манифестации хламидиоза и других генитальных инфекций, а также выступает фактором риска осложнений при акушерско-гинекологических процедурах, беременности и родах [7]. Следует отметить, что наряду с доказанной этиологической ролью вируса папилломы человека (ВПЧ) в развитии цервикальной неоплазии продолжает обсуждаться взаимосвязь между патологией шейки матки и другими вагинальными инфекциями, в том числе, вызванными условно-патогенной флорой. Литературные данные по этому вопросу крайне противоречивы. Так, результаты ряда исследований свидетельствуют о частой ассоциации папилломавирусной инфекции и цервикальной интраэпителиальной неоплазии (ЦИН), особенно высокой степени тяжести, с БВ [1, 3, 4, 7].

По данным литературы, у 28% пациенток с БВ выявляют клеточные атипии. Ассоциации между бактериальным вагинозом и ЦИН можно объяснить тем, что бактерии продуцируют нитрозамины, которые при взаимодействии с ВПЧ является кофакторами неопластической трансформации, то есть вагинальный дисбиоз рассматривается как потенциальный кофактор цервикального канцерогенеза [2]. Кроме того, рН содержимого влагалища, которое, в свою очередь, зависит от Lactobacillus spp., влияет на процесс плоскоклеточной метаплазии, может стимулировать картину клеточной атипии и стать этапом трансформации нормальной клетки в злокачественную [5]. Состояние микрофлоры влагалища у пациенток с заболеваниями шейки матки требует дальнейшего изучения не только с точки зрения генеза ЦИН. Нормализация вагинального микробиоценоза является важным этапом лечения любой патологии нижнего отдела генитального тракта, в том числе заболеваний шейки матки. Нормальная цервиковагинальная микрофлора, являясь естественным физиологическим барьером, обеспечивает устойчивость генитального тракта к действию различных инфекционных агентов, представляет собой чувствительную систему, меняющуюся под действием как эндогенных, так и экзогенных факторов. В настоящее время любой вариант нарушения вагинального биотопа необходимо рассматривать как состояние дисбиоза влагалищной микрофлоры. Широкое использование химиотерапевтических и антибактериальных средств в комплексном лечении заболеваний шейки матки может оказывать негативное влияние на нормальную флору генитального тракта, вызывать или усиливать дисбиотические нарушения и снижать эффективность этого лечения [4].

С учетом растущих показателей антибиотикорезистентности и опасности распространения супербактерий, устойчивых ко всем известным антибиотикам, при лечении БВ целесообразно применять средства из группы антисептиков [7]. Важное значение в комплексе лечебных мероприятий имеет местная терапия, направленная на нормализацию вагинальной микрофлоры. Это в основном применение лекарственных препаратов в форме свечей. Существует достаточно большое количество этих лекарственных форм как импортных, так и отечественных производителей. В последнее время наше внимание привлекли свечи, производимые АО «Лекхим-Харьков» Хинофуцин, которые содержат 0,015 г хлорхинальдола на гидрофильной основе. Они оказывают противогрибковое действие на грибы рода Aspergillus и рода Penicillium, дрожжевые и дрожжеподобные ( Candida albicans и др.) грибы, а также на дерматофиты, обладают антимикробным действием на грампозитивные, грамнегативные бактерии ( Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium diphtheriae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Salmonella spp., Escherichia coli), простейшие ( Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, Lamblia intestinalis). Препарату свойственна умеренная гиперосмолярная активность, вследствие которой он поглощает влагалищные выделения. Свечи Хинофуцин применяют для лечения кольпитов, вульвовагинитов грибковой и неспецифической бактериальной этиологии, смешанной бактериальной и грибковой инфекции. Назначают по 1-2 суппозитория вагинально ежедневно в течение 10 суток.

В настоящее время также очевидно, что стандартная схема лечения БВ должна включать два этапа:

противомикробную терапию и восстановление микробиоценоза. По-видимому, именно пренебрежение вторым этапом лечения обусловливает довольно высокую частоту рецидивов [7]. В связи с изложенным выше становится очевидной необходимость дальнейшего изучения этиопатогенетических факторов, клинических проявлений, морфологических особенностей ЦИН, особенно I и II стадии на фоне БВ для разработки адекватной диагностики и эффективных методов лечения исследуемой патологии.

Цель исследования: оценка результатов применения
препарата Хинофуцин (хлорхинальдол 0,015 г) в комплексной терапии у женщин с БВ и ЦИН I и II
стадий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

За период 2013–2014 гг. на клинической базе кафедры акушерства и гинекологии № 1 Винницкого национального медицинского университета были обследованы 112 пациенток с верифицированной цервикальной неоплазией I и II стадий, с жалобами на усиление выделений из половых путей. В соответствии с критериями включения/исключения из них были отобраны 67 пациенток с диагнозом БВ. Больные в зависимости от метода лечения были разделены на две группы: I – основная – 37 пациенток, которым на первом этапе проводили местное лечение БВ препаратом Хинофуцин, на втором хирургическое лечение ЦИН; II – группа сравнения – 30 пациенток, которым сразу проводили коррекцию патологии шейки матки. Во всех случаях проводили лабораторное обследование с помощью теста Папаниколау и ПЦР-РВ. Материалом для исследования служили образцы содержимого канала шейки матки.

Диагностику БВ проводили на основании микроскопии вагинальных мазков, окрашенных по Граму. Микроскопическую картину вагинального секрета оценивали по содержанию эпителиальных клеток, соответствующих поверхностным, средним и более глубоким слоям слизистой оболочки влагалища, по наличию «ключевых» клеток, выраженности лейкоцитарной реакции, уровню общего микробного обсеменения (массивная, большая, умеренная, низкая), а также по видовому составу микрофлоры (дифференциация микроорганизмов по их морфологическим и тинкториальным свойствам, определение соотношения бактериальных морфотипов).

Исследование биоценоза влагалища проводили с использованием реагентов Фемофлор в детектирующем амплификаторе ДТ-96 согласно инструкции производителя. С помощью специализированного программного обеспечения рассчитывали количество [в геном-эквивалентах на миллилитр (е/мл)] общей бактериальной массы (ОБМ), лактобацилл и различных групп условно- патогенных микроорганизмов. Также определяли долю нормофлоры, факультативно-анаэробных микроорганизмов и анаэробных микроорганизмов в процентах всех выявленных бактерий [2]. Пациентки І группы в комплексном лечении патологии шейки матки и БВ принимали свечи Хинофуцин по 1 вагинальному суппозиторию дважды в день в течение 10 сут.

Пациентки II группы получали лечение ЦИН по стандартной схеме, без учета вагинальной биоты. Женщинам обеих групп  было проведено хирургическое лечение ЦИН – лазерная вапоризация или радиоволновая эксцизия, в зависимости от показаний. Исследование соответствовало принципам, изложенным в Хельсинской декларации (1989), Сеул (2008). Женщины, которые были включены в исследование, давали письменное согласие на участие в нем. Статистическую обработку полученных результатов осуществляли с помощью пакета компьютерных программ Statistica for Windows 6,0. Для оценки различий показателей в группах применялся U- критерий Манна–Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В исследовании участвовали женщины в возрасте 19–37 лет. Средний возраст составил 26±3,2 года. БВ впервые был диагностирован у 51 (76,1%) пациентки, рецидивирующая форма заболевания с чередованием обострений и клинических ремиссий отмечалась у 8 (23,9%). Регулярные менструации были у всех женщин, которые были включены в исследование. Из перенесенных гинекологических заболеваний хронический сальпингит отмечали у 17 женщин (45,9%) I группы и у 16 (53,3%) – II. Клиническая картина БВ характеризовалась гиперемией вульвы и ее отеком, гиперемией слизистой оболочки влагалища, обильными желтовато-белыми выделениями из половых путей. Выделения из влагалища чаще были обильными у 49 (73,1%), умеренными – в 18 (26,9%) пациенток. При микроскопии мазков, окрашенных по Граму, «ключевые» клетки как патогномоничный признак БВ были обнаружены в 91,9% женщин.

В случаях отсутствия «ключевых» клеток в мазках имели место характерные изменения качественного состава микрофлоры: отсутствие морфотипов лактобацилл, замена их на ассоциации Gardnerella vaginalis и преимущественно анаэробных бактерий. Оценка нормобиоты урогенитального тракта у женщин с ЦИН I и II стадий при помощи теста Фемофлор 16. Проведенные исследования свидетельствуют, что у 48 женщин (более половины обследуемых) обнаружили подавление нормальной биоты, что делает возможным заселение влагалища патогенными микроорганизмами или чрезмерное размножение условно-патогенных микроорганизмов. В результате проведенного исследования была установлена совокупность признаков, позволяющих определить состояние микробиоценоза влагалища при ЦИН I и ЦИН II как нозологическую форму БВ. Это массивное или большое общее содержание микрофлоры, наличие «ключевых» эпителиальных клеток, преобладание среди микрофлоры морфотипов Gardnerella vaginalis и чисто анаэробных бактерий (Bacteroides-Prevotella, Mobiluncus spp., Fusobacterium spp., Leptotrixia) при отсутствии или очень низком титре морфотипов Lactobacillus spp. Среди обследуемых пациенток у 27 женщин (40,2%) наблюдались повторные рецидивы ЦИН, после проведенной терапии (криодеструкция, лазерная вапоризация) через непродолжительное время. Кроме того, в 19 случаях (28,3%) наблюдалась прогрессия ЦИН I в ЦИН II.

Анализ клинических данных использования вагинальных свечей Хинофуцин у женщин с ЦИН I–II в ассоциации с БВ показал следующие результаты. Так, уменьшение клинических симптомов БВ в основной группе наблюдалось уже на 5-й день от начала лечения. У женщин основной группы исчезли жалобы на зуд, жжение в области вульвы, уменьшилось количество вагинальных выделений. Полное клиническое выздоровление, которое подтверждалось результатами микроскопии мазков, было достигнуто после первого этапа лечения в основной группе у 34 (91,8%) пациенток. У 3 (8,2%) пациенток клиническое и микробиологическое излечение было достигнуто после завершения второго этапа лечения (препараты для нормализации pH и соотношения микрофлоры влагалища).

Контроль хирургического лечения ЦИН (лазерная вапоризация или радиоволновая эксцизия) у пациенток проводили через 1 и 3 мес после окончания комплексного лечения. На время обследования и лечения пациенткам были рекомендованы барьерные методы контрацепции. При проведении контрольной кольпоскопии в основной группе пациенток, которым была проведена комбинированная терапия, средний срок полной эпителизации составлял 27,3±2,2 сут. По- видимому, такой результат объяснялся не только особенностями репарации после лазерного и радиоволнового воздействия, но и предварительной нормализацией биоценоза влагалища [7]. В группе сравнения у обследуемых после хирургической монотерапии патологии шейки матки при кольпоскопии срок полной эпителизации составлял 34,7±3,6 сут. Кроме того, обращает внимание и тот факт, что у женщин основной группы не наблюдалось рецидивов. В группе сравнения у 5 (16,6%) пациенток была отмечена сохраняющаяся эктопия цилиндрического эпителия и в 17 (56,6%) случаях были выявлены жалобы на сохраняющиеся обильные выделения. В ходе исследования побочных эффектов и индивидуальной непереносимости препарата Хинофуцин отмечено не было.

ВЫВОДЫ

Таким образом, при изучении структуры и характера микробной ассоциации обнаружено, что для цервикальных интраэпителиальных неоплазий (ЦИН) I и II стадий на фоне бактериального вагиноза характерно преобладание анаэробного дисбиоза со сниженным уровнем лактобацил. Что, по всей
видимости, приводило к повторным рецидивам ЦИН и усилению прогрессии ЦИН I в ЦИН II, а также снижало эффективность хирургического лечения ЦИН. На основании проведенного исследования установлена высокая терапевтическая эффективность местного применения вагинальных свечей Хинофуцин у женщин с ЦИН I–II в ассоциации с бактериальным вагинозом, а также его хорошая переносимость, что позволяет использовать данный
препарат в монотерапии на первом этапе лечения БВ.

Досвід застосування препарату Хінофуцин у жінок з цервікальною інтраепітеліальною неоплазією I–II стадії в асоціації з бактеріальним вагінозом О.А. Таран У статті представлені результати лікування бактеріального вагінозу у жінок з цервікальною інтраепітеліальною неоплазією (ЦIН) I–II стадії. Проведене дослідження показало високу терапевтичну ефективність місцевого застосування препарату Хінофуцин при бактеріальному вагінозі, його хорошу переносимість, що дозволяє цей препарат використовувати в комплексній терапії бактеріального вагінозу у жінок з ЦІН.

Ключові слова: бактеріальний вагіноз, цервікальна інтраепітеліальна неоплазія I–II стадії, Хінофуцин, хлорхінальдол.

Experience of using Chinofucin in women with cervical intraepithelial neoplasia I–II stage in association with bacterial vaginosis O.A.Taran
The article presents the results of the treatment of bacterial vaginosis in women with cervical intraepithelial neoplasia (CIN) I–II stage. The study showed a high therapeutic efficacy of topical Chinofucin in bacterial vaginosis, its good tolerability, which allows the drug to use in complex therapy bacterial vaginosis in women
with CIN.
Key words: bacterial vaginosis, cervical intraepithelial neoplaziya I–II, Chinofucin, chlorchynaldol.

Сведения об авторе
Таран Оксана Анатольевна – Кафедра акушерства и гинекологии №1 Винницкого национального медицинского университета имени Н. И. Пирогова, 21018, г. Винница, ул. Пирогова, 56. E-mail: taranoa@ukr.net

СПИСОК ЛІТЕРАТУРЫ

1. Альвианская Н.Е. Клинико-анатомические основы оптимизации терапии цервикальной интраэпителиальной неоплазии 1 и 2 степени / Автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.01. – Челябинск, 2005. – 22 с.
2. Бойко И.В. Клинические особенности хронического цервицита, ассоциированного с ВПЧ- инфекцией / Бойко И.В., Абрамовская О.С., Ахматова А.Н. // Уральский медицинский журнал: акушерство, гинекология, 2008. – № 2 (42). – С. 20–24.
3. Горяева Я.С. Микробиоценоз влагалища у пациенток с цервикальной интраэпителиальной неоплазией. Материалы Международной научно-практической конференции «Профилактика рака шейки матки: взгляд в будущее». – М., 2008. – С. 29–30.
4. Коваль Е.А. Клинико-морфологическая характеристика и оптимизация терапии эктопии цилиндрического эпителия шейки матки, ассоциированной с хроническим цервицитом / Автореф. … дис. канд. мед. наук: 14.00.01. Челябинск, 2005. – 22 с.
5. Микробиологические и иммунологические характеристики дисбиотических нарушений биотопов слизистых оболочек респираторного и урогенитального трактов / Е.А. Воропаева, С.С. Афанасьев, В.А. Алешкин и др.// Вестн. РАМН. – 2006. – № 1. – С. 3–5.
6. Опыт применения препарата Вагицин-Здоровье в лечении бактериального вагиноза / В.А. Товстановская, А.Б. Прилуцкая// Здоровье женщины. – 2009. – № 4 (40). – С. 133–134.
7. Шейка матки, влагалище, вульва. Физиология, патология, кольпоскопия, эстетическая коррекция: руководство для практикуючих врачей/ Под ред. С.И. Роговской, Е.В. Липовой. – М.: Издательство журнала StatusPraesens, 2014. – 832 с.
8. Cervical intraepithelial neoplasia and bacterial vaginosis: correlation or risk factor? /A.Frega, P.Stentells, G.Sperga et al. // Eur J Oncol. – 1997. – Vol. 18. – Iss.1. – P. 76–77.
Журнал «ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ» №10 (96)/2014, УДК 618.146-007.57-006:616.6-008.

Статьи по Хинофуцину

Хинофуцин -ЛХ – препарат выбора для лечения инфекционных заболеваний в гинекологии

В.И. Чуйкова, ООО «Мобиль Медикал»

По данным статистики, количество женщин, страдающих различными инфекционными заболеваниями органов малого таза, увеличивается с каждым годом. Лидирующую позицию занимают инфекционные заболевания полимикробной этиологии с преобладанием условно-патогенных микроорганизмов, которые входят в состав нормальной микрофлоры влагалища. В большинстве случаев микст-инфекция обусловлена условно-патогенными бактериями (грамположительными и грамотрицательными), грибами и простейшими, что требует применения фармакологических препаратов широкого спектра действия. В настоящее время в арсенале гинеколога имеется достаточно большое количество антимикробных препаратов для местного применения – это и препараты с преимущественно антибактериальной активностью, и препараты с преимущественно противогрибковой активностью. Однако применение таких препаратов гарантирует клинический эффект только в случае проведения комплекса бактериологических исследований, которые включают качественную и количественную диагностику с определением чувствительности микроорганизмов к данным средствам.

При отсутствии возможности проведения комплексной бактериологической диагностики обоснованным является применение препаратов, которые содержат комбинацию веществ с различной антимикробной активностью. Однако, недостатком такой терапии является суммирование противопоказаний, побочных эффектов и токсичности каждого из компонентов, что ограничивает их применение. Кроме того, в настоящее время остро стоит вопрос резистентности микроорганизмов к антимикробным препаратам, что связано в первую очередь с повсеместным неконтролируемым применением антимикробных препаратов. Таким образом, несмотря на широкий спектр антимикробных препаратов, представленных на фармацевтическом рынке Украины, актуальной является проблема выбора терапевтических средств для лечения неспецифического кольпита, которые отвечали бы следующим требованиям: обладали максимально широким антимикробным спектром, низ кой токсичностью и отсутствием побочных эффектов, а также отсутствием резистентности.

К препаратам, которые отвечают данным требованиям, относится Хинофуцин ЛХ. Характеристика хлорхинальдола. Хинофуцин ЛХ – это препарат, выпускаемый в виде вагинальных суппозиториев, действующим веществом которого является хлорхинальдол, обладающий широким спектром антимикробного действия: антибактериальным, противогрибковым и антипротозойным. Наибольшая активность проявляется в отношении грамположительных (особенно кокковых форм), а также некоторых грамотрицательных бактерий (Escherichia coli, некоторые штаммы Streptococcus). Хлорхинальдол оказывает антифунгальное действие на аскомицеты рода Aspergillus и Penicillium, дрожжевые и дрожжеподобные грибы (Candida albicans и др.), а также обладает антимикробным действием в отношении дерматофитов, Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica и Giardia lamblia [1–3]. Устойчивость микроорганизмов развивается крайне медленно и не имеет клинического значения. Перекрестная резистентность с антибиотиками и антимикробными препаратами других фармакологических групп отсутствует [4].

Хлорхинальдол входит в состав ряда препаратов, предназначенных для вагинального и перорального применения (в виде таблеток). Однако используемая в таких препаратах относительно высокая дозировка хлорхинальдола (100–200 мг) может вызывать аллергические реакции (кожные высыпания, зуд, лихорадка), а также ощущение зуда и жжения во влагалище [2]. Свойства суппозиториев. Суппозитории вагинальные Хинофуцин ЛХ содержат 0,015 г хлорхинальдола, при этом сравнительно невысокая концентрация действующего вещества (15 мг в одном суппозитории) значительно снижает риск возникновения побочных явлений, оказывая эффективное антимикробное действие в отношении возбудителей инфекционных гинекологических заболеваний. Это связано с применением ряда новых подходов к созданию препарата, а именно: использование новой гидрофильной основы, позволяющей регулировать высвобождение действующего вещества во времени и, таким образом, поддерживать его терапевтическую концентрацию в течение продолжительного времени.

При использовании традиционных гидрофобных основ контакт препарата со слизистой оболочкой влагалища может быть неполным из-за пониженной смачивающей способности таких основ. При контакте со слизистой оболочкой препаратов, содержащих активные водопоглощающие компоненты (полиэтиленоксиды и т.д.), смачивание повышается. Кроме того, при этом возникает высокое осмотическое давление на клеточные мембраны, что обеспечивает одновременно два процесса: дегидратацию слизистой оболочки – поглощение препаратом влагалищных выделений и одновременно с этим проникновение в ткани действующих веществ и низкомолекулярных растворителей пенетраторов. В ряде исследований [5–7] показана взаимосвязь этих процессов и их воздействие на процесс лечения. Выбор оптимальной концентрации хлорхинальдола. Оптимальная концентрация хлорхинальдола в препарате была определена на основании изучения антимикробной активности по отношению к различным тест-штаммам микроорганизмов (бактерий и грибов) методом диффузии в густую питательную среду.

При определении оптимальной концентрации хлорхинальдола были использованы эталонные штаммы бактерий, полученные в ГИСК им. Л.А. Тарасевича (Россия, г. Москва) и в Украинской коллекции микроорганизмов (УКМ) Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного (г. Киев), а также эталонные штаммы грибов, полученные в НИЛ морфологии и биологии грибов Российского микологического центра (г. Санкт-Петербург) и в УКМ Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного (г. Киев) и клинические штаммы. Таким образом, были отобраны штаммы, относящиеся к грамположительным и грамотрицательным, аэробным и анаэробным, спорообразующим и неспорообразующим бактериям, дрожжевым и плесневым грибам и дерматофитам. Эти микроорганизмы в настоящее время являются основными возбудителями

Антимикробная активность препаратов хлорхинальдола в отношении некоторых штаммов бактерий и грибов

Концентрация хлорхинальдола
Тест- штаммы 1% 2,5% 0,5% 1%
Зоны задержки роста, мм
S. aureus ATCC 25923 19±1,3 20±1,1 24±1,6 24±1,2
E. coli ATCC 25922 16±1,0 18,2±0,9 26,0±1,3 25,3±1,5
P. vulgaris 4636 нет зон 14,1±0,4 16,2±0,5 16,3±0,5
P. aeruginosa ATCC 27853 18,0±0,9 20,2±1,0 25,0±1,3 25,0±1,4
S. enteritidis 14,3±0,6 16,4±1,3 18,3±0,9 17,0±0,9
K. pneumonia 60 14,1±0,5 15,1±0,4 18,2±0,7 18,0±0,5
Cl. perfringens 27 15,3±1,0 16,8±1,0 21,4±1,4 23,0±0,9
Cl. Novyi 16,0±1,3 18,7±1,2 25,5±1,3 23,0±1,1
Cl. Histolyticum 17,1±0,8 18,2±1,1 21,2±0,9 21,0±1,0
B. melaninogenicus 97 нет зон 19,5±1,3 25,4±1,1 27,0±1,1
C. albicans 14,7±1,1 19,0±0,9 25,0±1,3 25,0±1,4
T. rubrum 772 19,2±1,1 23,0±1,0 30,0±1,0 29,2±1,2
A. niger ВКПГf 153/7813 19,1±0,8 20,8±1,1 24,0±0,9 24,1±1,0
P. crustaceum 197 21,0±1,2 22,5±0,9 26,0±1,2 25,5±1,1

воспалительных процессов женской половой системы или вторичных инфекций [9–11].

 

Исследования проводились на базе ООО «ОЗ ГНЦЛС» совместно с Харьковским НИИ микробиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова и лабораторией микробиологических исследований ГП «Государственный научный центр лекарственных средств» (г. Харьков).

Результаты этих исследований представлены в таблице.

Приведенные данные позволяют сделать следующие выводы:

 1. Использование комбинации из осмотически активных низкомолекулярных и высокомолекулярных гидрофильных веществ позволило создать основу, обладающую сбалансированным дегидратирующим действием и высокой степенью высвобождения и проникновения лекарственных веществ, что дало возможность снизить концентрацию хлорхинальдола с сохранением высокой антимикробной активности.
 2. Антимикробная активность хлорхинальдола возрастает при повышении концентрации до 0,5%, что соответствует дозе в 15 мг на суппозиторий массой 3 г; дальнейшее повышение его концентрации не приводит к заметному усилению его действия.
 3. Полученные результаты позволяют оценивать антимикробное действие полученного препарата как эффективное или высокоэффективное [8]. Спектр действия препарата охватывает как бактерии, так и грибы, в частности, клинические штаммы микроорганизмов, вызывающие воспалительные заболевания у гинекологических больных.

ЛИТЕРАТУРА

 1. Половые болезни: Энцикл. справ. –К.: Укр. энцикл.; М.: АСТ Пресс, 1994. – 480 с.
 2. Компендиум 2011 – лекарственные препараты / Под ред. В.Н.Коваленко, А.П. Викторова, С.В. Сура, И.А. Зупанца – К.: МОРИОН, 2011
 3. Майоров М.В. Местное лечение инфекционно-воспалительных заболеваний в практике амбулаторной гинекологии // Провизор. – 2001. –№ 16. – С. 36–37.
 4. Рациональная антимикробная фармакотерапия / Под ред. Яковлева В.П., Яковлева С.В. – М.: Литтерра, 2007. – 1001 с.
 5. Разработка препаратов для местного лечения ран в форме мазей, пенных аэрозолей и суппозиториев на новых гидрофильных основах / Н.А. Ляпунов, Е.П. Безуглая, Л.В. Иванов и др. // Тез. докл. науч. практ. конф. Перспективы создания и производства лекарственных средств в Украине». – Харьков, 1993. –С. 169–170.
 6. Исследование высвобождения некоторых лекарственных веществ из различных основ для мазей и суппозиториев / Е.П. Безуглая, А.Г. Фадейкина, А.А. Лысокобылка и др. // Фармаком. – 1999. – № 1. –С. 26-29.
 7. Разработка вагинальных суппозиториев антимикробного действия на новых гидрофильных основах / Безуглая Е.П., Зинченко А.А., Ляпунов Н.А. и др. // Фармаком. – 2001. – № 3. – С. 84–91.
 8. Вивчення специфічної активності протимікробних лікарських засобів: Метод. рекомендації / Ю.Л. Волянський, І.С. Гриценко, В.П. Широбоков та ін. / МОЗ України, Державний Фармакологічний центр. – К., 2004. – 38 с.
 9. Гинекология / Л.Н. Василевская, В.И. Грищенко, Н.В. Кобзева и др. – М.: Медицина, 1985. – 432 с.
 10. Кира Е.Ф. Бактериальный вагиноз //Вестник дерматол. – 1990. – № 2. – С. 10–12.
 11. Кубанова А.А., Аковбян В.A., Федоров С.М. и др. Состояние проблемы бактериального вагиноза //Вестник дерматол. – 1996. – № 3. – С. 22–25.

 

Журнал «ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ» №4 (70)/2012

Статьи по Далмаксину

Хронические воспалительные заболевания внутренних половых органов (оптимизация лечения)

В.А. Заболотнов 1 , А.Н. Рыбалка 2 , В.Й. Шатила 1 , С, С, Аникин 2

Житомирский институт медсестринства 2 Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь

Эффективность применения тиотриазолина

В статье приведены данные об эффективности применения новой врачебной формы тиотриазолина — ректальных суппозиториев Далмаксин в комплексе лечения пациенток с хроническими воспалительными заболеваниями внутренних половых органов. Ключевые слова: хронические воспалительные заболевания внутренних половых органов, лечение, тиотриазолин, Далмаксин. Достоверно определено, что несмотря на широкое применение антибактериальных препаратов, иммуномодуляторов, физиотерапевтических методов терапии, у каждой пятой пациентки острый воспалительный процесс органов малого таза переходит в хронический. Сальпингоофориты в современных условиях нередко приобретают затяжное течение, переходят в хронические формы и чаще других гинекологических заболеваний вызывают временную, а иногда и стойкую утрату трудоспособности [1, 10]. Поэтому хронические воспалительные заболевания внутренних половых органов (ХВЗВПО) занимают ведущее место в структуре гинекологической заболеваемости, а их частота не имеет тенденции к снижению [6, 11].

Для ХВЗВПО характерно снижение клеточного и гуморального иммунитета, показателей неспецифической резистентности, сенсибилизация организма и развитие аутоиммунного процесса, нарушения в системе гемостаза и микроциркуляции (повышение коагуляционного потенциала и снижение фибринолитической активности с развитием хронической формы ДВС-синдрома). Это приводит к гипоксии тканей, замедлению процессов регенерации и хронизации процесса [4, 10]. Широкий спектр клинических проявлений ХВЗВПО делают эту проблему актуальной с медицинской точки зрения и определяют социально-экономическую значимость [8, 12].

Хронизация воспалительного процесса характеризуется болевым синдромом (боль носит периодический характер, сохраняется после исчезновения признаков воспалительной реакции, может усиливаться при охлаждении, физических и эмоциональных перегрузках), наличием инфильтратов, изменением нервно-психического состояния (плохой сон, раздражительность, снижение трудоспособности, быстрая утомляемость), нарушением сексуальной функции (50-70%) (аноргазмия, вагинизм, диспареуния), нарушением менструальной функции (45-55%), утратой физиологических функций слизистой и мышечной оболочек маточной трубы — нарушением репродуктивной функции (30,0%) [4]. Единственным критерием выздоровления для пациенток с тазовой болью является прекращение болевых ощущений и восстановление репродуктивной функции.

Эффективность лечения гинекологических заболеваний с позиций ликвидации клинической симптоматики освещена в небольшом количестве работ и нуждается в дальнейшем изучении [9, 13]. Для получения хорошего терапевтического эффекта при лечении ХВЗВПО обычно длительно применяют комбинации препаратов, которые порой насчитывают более 10 наименований. Это существенно удорожает стоимость лечения, снижает его эффективность, увеличивает частоту аллергических реакций и осложнений, снижает комплаентность терапии [3]. Перспективным представляется применение лекарственных средств, обладающих широким спектром терапевтических эффектов, — восстановлением микроциркуляции, противовоспалительным, иммуномодулирующим, мембрано- стабилизирующим, противоишемическим, антиоксидантным, регенеративным.

Такими эффектами обладает препарат Далмаксин (действующее вещество тиотриазолин) [2, 5].

Далмаксин оказывает:
• противовоспалительное и иммуномодулирующее действие — стабилизируя мембраны базофильных гранулоцитов, тучных клеток и эозинофильных гранулоцитов ограничивает выброс медиаторов воспаления, снижает содержание циркулирующих иммунных комплексов, увеличивает фагоцитарную активность макрофагов;
• мембраностабилизирующее — сохраняет целостность мембран клеток, защищает фосфолипиды мембран от окисления, нормализует ионный транспорт в клетку, сохраняет пороговую чувствительность мембранных рецепторов;
• противоишемическое — усиливает синтез АТФ, нормализует дыхательную цепь митохондрий, повышает утилизацию глюкозы и гликогена в клетках, предотвращает развитие лактоацидоза в клетках, нормализует работу ферментов цикла Кребса;
• антиоксидантное — переводит свободные радикалы кислорода в неактивное состояние, способствует восстановлению антиоксидантных ферментов;
• регенеративное — стимулирует регенерацию эпителия, восстанавливает микроциркуляторное русло, активирует белоксинтетические процессы.
В связи с наличием у Далмаксина перечисленных выше свойств, мы решили оценить его эффективность у женщин с ХВЗВПО.

Цель исследования: повышение эффективности лечения хронических воспалительных заболеваний внутренних
половых органов.

Материалы и методы

Проведено обследование и лечение 80 пациенток в возрасте от 22 до 39 лет (средний возраст — 27,4± 1,1) с ХВЗВПО и длительностью заболевания от 2 до 5 лет. В зависимости от метода лечения пациентки были подразделены на две группы. Основную группу составили 40 пациенток, которым назначали ректально свечи с Далмаксином 0,2 г ежедневно по 1 свече на ночь в течение 14 дней, затем через день № 10; проводили магнитотерапию № 15 и ультразвук № 15; циклическую витаминотерапию (в I фазу — фолиевая кислота, во II фазу — витамин Е). В группу сравнения вошли 40 пациенток, которым назначали: иммуномодуляторы — цепэгинтерферон альфа-2Ь по 0,4-0,6 мл (в зависимости от массы тела) один раз в неделю №4; ректально свечи с индометацином по 50 мг два раза в сутки ежедневно в течение 10 дней, затем ежедневно по 50 мг на  ночь № 20; тампоны с мазью Вишневского ежедневно в течение 10 дней, затем через день №10; магнитотерапию № 15 и ультразвук № 15, циклическую витаминотерапию (в I фазу — фолиевая кислота, во II фазу — витамин Е). Длительность терапии в среднем составляла 2 мес.

Оценку результатов лечения проводили по окончании терапии и через 3 мес. В исследование не вошли пациентки с соматическими заболеваниями, которые были возможной причиной хронической тазовой боли (после консультирования терапевта, невропатолога, уролога, хирурга). В исследование не включены женщины с наличием опухолей придатков. Обследование больных включало специально разработанную анкету [7], в которой в компактной форме отражены как качественные, так и количественные характеристики боли. Особое внимание уделяли локализации и субъективным характеристикам боли, длительности, периодичности, связи с менструациями (дисменорея) или с половым контактом (диспареуния). Интенсивность этих симптомов оценивали в баллах (от 0 до 3), суммарная оценка представляла собой болевой индекс.

Степень воздействия боли на основные параметры качества жизни: физическую активность, эмоциональный статус, сон, трудоспособность, сексуальное, семейное и социальное функционирование, также оценивалась больными в баллах от 0 до 3. Анкеты заполняли по окончании терапии и через 3 мес после лечения, критерием эффективности которого было снижение болевого индекса и балльной оценки качества жизни не менее чем в 2 раза. Иммунологические лабораторные исследования проводили методом проточной цитометрии (проточный цито- флюориметр FACSCalibur, Becton Dickinson, USA) с использованием моноклональных антител (МаТ), в программе CellQuest определяли процентное содержание иммунологических показателей. Статистическая обработка материала проведена с использованием пакета программ Statistica 7.0 (StatSoft Inc., США). Критический уровень достоверности принимали при р&lt;0,05, рассчитанный при использовании критерия Манна-Уитни.

Результаты исследования и их обсуждение

Обследованные женщины связывали обострение ХВЗВПО с переохлаждением в 22,5% случаев, стрессом — в 20,0%, перенесенной экстрагенитальной бактериальной или вирусной инфекцией — в 15,0%, сменой полового партнера — в 5,0%, затруднялись определить причину обострения — 37,5%. Сразу после окончания терапии установлено, что в основной группе после комплексной терапии с Далмаксином отсутствовал болевой синдром у 60,0% пациенток (в группе сравнения — у 55,0% пациенток), болевой синдром характеризовался как незначительный у 32,5% (в группе сравнения — у 27,5%), как умеренный — у 7,5% (в группе сравнения — у 17,5%), как выраженный болевой синдром не был отмечен в обеих группах.

В группе сравнения обращает на себя внимание более чем в два раза большая частота сохранения болевого синдрома умеренной степени выраженности по отношению к основной группе (р<0,05). По окончании терапии при бактериоскопии бактериальный вагиноз выявлен у 2 пациенток в основной группе и у 3 в группе сравнения, кольпит соответственно у 2 и 3 пациенток. Через 3 мес после окончания терапии в основной группе отсутствовал болевой синдром у 45,0% пациенток (в группе сравнения — у 27,5% пациенток), болевой синдром характеризовался как незначительный у 42,5% (в группе сравнения — у 47,5%), как умеренный — у 10,0% (в группе сравнения — у 22,5%), как выраженный — у 2,5% (в группе сравнения — у 2,5%).

Положительным было отсутствие болевого синдрома в основной группе у каждой второй пациентки, тогда как возобновление болевого синдрома фактически отмечали три женщины из четырех в группе сравнения (р<0,05). При этом в группе сравнения у каждой четвертой женщины болевой синдром характеризовался как умеренный или выраженный (р<0,05).

Диспареуния через 3 мес после окончания терапии была у 7,5% пациенток основной группы и у 12,5% пациенток группы сравнения.

Бактериальный вагиноз выявлен у 3 пациенток основной группы и у 3 пациенток группы сравнения, кольпит соответственно у 2 и 4 пациенток (р<0,05).

На фоне ХВЗВПО на протяжении 3 мес после окончания терапии выявлено нарушение нормальных параметров менструального цикла у 12,5% женщин в основной группе и более чем в два раза чаще (27,5%) в группе сравнения (р<0,05) (рисунок). Более редкая частота нарушений менструального цикла в основной группе свидетельствует об эффективности терапии Далмаксином, его системном противовоспалительном эффекте, улучшении микроциркуляции в органах малого таза, положительном влиянии на функцию яичников и гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы.

После окончания лечения в основной группе зафиксировано более выраженное уменьшение концентрации ЦИК в крови пациенток (таблица). У пациенток, получавших стандартную терапию, снижение уровня ЦИК было менее выраженным (р<0,05). Другие показатели иммунограммы были сопоставимы в обеих группах (р>0,5).

Через 3 мес после окончания терапии в группе сравнения появились патологические показатели, свидетельствующие о подавлении клеточного звена иммунной защиты в виде статистически значимого нарастания уровня ЦИК, увеличения CD8 и снижения активных форм лейкоцитов (CD 25).

Эти данные доказывают положительный и долговременный эффект, после проведенного лечения в основной группе, с одной стороны, и необходимости начала противорецидивного лечения в группе сравнения.

У трех пациенток группы сравнения выявлено обострение ХВЗВПО (появились симптомы воспаления: гипертермия, возобновился болевой синдром, отмечено увеличение СОЭ и количества лейкоцитов, выявлен патологический уровень С-реактивного белка). В основной группе за период наблюдения рецидивов не было.

Выводы

В работе доказана клиническая эффективность лечения больных с обострением хронических воспалительных заболеваний внутренних органов малого таза (ХВЗОМТ) с использованием препарата Далмаксин.

При применении Далмаксина в комплексном лечении ХВЗОМТ отмечается:

 • Достоверное снижение болевого синдрома как непосредственно во время лечения, так и в отдаленный период (р<0,05).
 • Достоверно более редкая частота нарушений менструального цикла (р<0,05).
 • Достоверно более выраженное уменьшение концентрации ЦИК в крови как непосредственно после лечения, так и в отдаленный период (р<0,05).
 • Обеспечивает долговременный и безрецидивный эффект.

Эти данные свидетельствуют об эффективности терапии Далмаксином, его системном противовоспалительном эффекте, улучшении микроциркуляции в органах малого таза, положительном влиянии на функцию яичников и гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы.

Благодаря восстановлению микроциркуляторного русла, противовоспалительному, иммуномодулирующему, мембрано-стабилизирующему, противоишемическому, антиоксидантному и регенеративным эффектам применение препарата Далмаксин при ХВЗВПО способствует быстрому купированию симптомов заболевания и позволяет уменьшить количество применяемых лекарственных средств.

У женщин с ХВЗВПО в период обострения для проведения направленной терапии необходима оценка иммунного статуса. Проведенные исследования свидетельствуют о целесообразности комплексного лечения с применением препарата Далмаксин женщин с ХВЗВПО, учитывая его влияние на ключевые звенья патогенеза.

 

Хронічні запальні захворювання внутрішніх статевих органів (оптимізація лікування)

Б. О. Заболотнов, А.М. Рибалка, В.Й. Шатіла,

С. С. Анікін

У статті наведено дані про ефективність застосування нової лікарської форми тіотріазоліну — ректальних супозиторіїв Далмаксин у комплексі лікування пацієнток із хронічними запальними захворюваннями внутрішніх статевих органів.

Ключові слова: хронічні запальні захворювання внутрішніх статевих органів, лікування, Далмаксин

 

Chronic inflammatory diseases of sexual organs (optimization of treatment)

V.A. Zabolotnov, A.N. Rybalka, V.J. Shatila,

S.S. Anikin

The paper shows the effectiveness of the new dosage form Thiotriazoline — rectal suppositories Dalmaksin in the complex treatment of patients with chronic inflammatory diseases of sexual organs.

Key words: chronic inflammatory diseases of sexual organs, treatment, dalmaksin.

Сведения об авторах

Заболотнов Виталий Александровичу — Кафедра «Сестринское дело» Житомирского института медсестринства, 10002, г. Житомир, ул. Большая Бердичевская, 46/15; тел.: (050) 497-24-44. E-mail: vaz@crimea.com

Рыбалка Анатолий Николаевич — Крымский государственный медицинский университет, кафедра акушерства гинекологии и перинатологии, 95024, г. Симферополь, бульвар Ленина, 5/7; тел.: (0652) 49-77-76. E-mail: vaz@crimea.com

Шатла Виктор Иосифович — Кафедра «Сестринское дело» Житомирского института медсестринства, 10002, г. Житомир, ул. Большая Бердичевская, 46/15; тел.: (0412) 43-08-91, (0412) 46-19-81. E-mail: ztims@yandex.ru

Аникин Сергей Сергеевич — Крымский государственный медицинский университет, кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии, 95024, г. Симферополь, бульвар Ленина, 5/7. E-mail: ssanikin@rambler.ru

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Газазян М.Г. Оптимизация диагностики и лечения хронических сальпингоофоритов /М.Г. Газазян, А.В. Хардиков, Н.В. Сухих //Российский вестник акушера-гинеколога. — 2009.-Т. 9, № -С. 67-71.
 2. Герасимова Т.В. Воспалительные заболевания органов малого таза — включение препаратов с противовоспалительным и антиишемическим действием в комплекс терапии / Т.В. Герасимова, Е.Н. Гопчук//Здоровье женщины. — 2013. — № 8 (84). -С. 188-190.
 3. Дудчик М.В. Принципи лікування хронічного запального процесу додатків матки // Жіночий лікар. — 2007. -№1.-С. 8-10.
 4. Радзинский В.Е. Хронические воспалительные заболевания верхнего отдела женских половых органов // Руководство к практическим занятиям по гинекологии: Учеб, пособие / под ред. В.Е. Радзинского. — М.: ГЭОТАР Медиа, 2007. — С. 247.
 5. Товстановская В.А. Новый подход в лечении женщин с атрофическим кольпитом / В.А. Товстановская, А.Б. Прилуцкая, А.И. Прилуцкий, Е.В. Коваль//Здоровье женщины. — -№8(84).-С. 186-187.
 6. Характеристика репродуктивного здоров’я населення України /О.О. Дудіна, Н.Г. Гойда,Р.О. Моісеєнко [та ін.] // Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідемічну ситуацію. 2010 рік: монографія / [за ред. О.В. Аніщенка]. — К., 2011. — С. 54-66.
 7. Яроцкая Е.Л. Особенности тактики ведения гинекологических больных, страдающих тазовыми болями / Е.Л. Яроцкая, Л.Б. Адамян // Проблемы репродуктологии. — 2003. — № 3. -С. 17-26.
 8. Barrett S. A review on pelvic inflammatory disease /S. Barrett, C. Taylor // J. STD AIDS. — 2005. — Vol. 16, N11.-P. 715-720.
 9. Eschenbach D.A. Treatment of pelvic inflammatory disease /D.A. Eschenbach //Clin. Infect. Dis. — 2007.-Vol. 44, -P. 961-963.
 10. Haggerty C.L Epidemiology, pathogenesis and treatment of pelvic inflammatory disease /C.L. Haggerty,R.B. Ness //Expert Rev. Anti. Infect. Ther. — 2006. — Vol. 4, N 2. — P. 235-247.
 11. Pelvic inflammatory disease: Green-top guideline 32 [online]. London, UK: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists; 17 November 2008 [cited 7 February 2010]. Available from: URL link.
 12. Pelvic Inflammatory Disease /Edited by R.L. Sweet, H.C. Wiesenfeld. — London and New York: Taylor & Francis, 2006. — 173 p.
 13. Ross J. United Kingdom national guideline for the management of pelvic inflammatory disease [online]. London: British Association for Sexual Health and HIV; 14 February 2005 [cited 2 March 2011]. Available from: URL li

УДК 618.17

 

Статьи по Далмаксину

Новый подход в лечении женщин с атрофическим кольпитом

В.А. Товстановская, А.Б. Прилуцкая, А.И. Прилуцкий, Е.В. Коваль

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев

По результатам проведенного исследования установлена высокая терапевтическая эффективность препарата Далмаксин при атрофическом кольпите и сокращение продолжительности лечения в сравнении с известными лекарственными препаратами того же назначения, его хорошая переносимость, что позволяет широко использовать данный препарат в гинекологической практике.

Ключевые слова: атрофический кольпит, лечение, Далмаксин.

В настоящее время в симптоматологии климактерических нарушений основное место занимает проблема возрастных урогенитальных расстройств, отрицательно влияющих на качество жизни женщины в постменопаузе.

Частота распространенности возрастных урогенитальных расстройств колеблется, по данным разных авторов, от 30% до 40% [1,2].

Прогрессирующее увеличение с возрастом частоты развития урогенитальной атрофии связывают с развивающимися на фоне эстрогенного дефицита необратимыми возрастными метаболическими изменениями в мышцах, слизистой оболочке, сосудистых сплетениях влагалища, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала, а также в мышцах и связочном аппарате малого таза. В результате происходит резкое истончение слизистой оболочки влагалища, прекращение пролиферативных процессов во влагалищном эпителии, уменьшение продукции гликогена эпителиальными клетками, снижение или полное исчезновение лактобацилл, повышение влагалищного pH [2-4].

Проблема лечения урогенитальных расстройств неоднозначна. Акцент ставится на заместительной гормонотерапии (ЗГТ). Выбор типа ЗГТ для лечения урогенитальных расстройств является индивидуальным и зависит от возраста пациентки, длительности постменопаузы, ведущих жалоб, от абсолютных и относительных противопоказаний [1.3, 4].

Однако, довольно часто для назначения ЗГТ имеются противопоказания со стороны как экстрагенитальной, так и генитальной патологии [2-4], что свидетельствует о необходимости применения альтернативного лечения урогенитальных расстройств, что в свою очередь приведет к сохранению работоспособности и достойного качества жизни женщин пери- и постменопаузального возраста.

Цель исследования: изучение эффективности лечения атрофического кольпита препаратом Далмаксин.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для достижения целей исследования обследованы 52 пациентки с атрофическим кольпитом, которые в зависимости от лечения были разделены на две группы: I -22 женщины, которым проводили местное интравагинальное лечение по общепринятой методике с применением эстрогенсодержащего препарата — овестин; II — 30 женщин, которым проводили местное интравагинальное лечение препаратом Далмаксин. Возраст больных колебался от 50 до 65 лет.

Все пациенты были комплексно обследованы с использованием клинико-лабораторных, ультразвуковых (УЗИ), кольпоскопических, онкоцитологических, микробиологических методов исследований.

Оценку субъективных жалоб больных проводили по следующим параметрам:

 • жжение и зуд во влагалище;
 • наличие выделений из влагалища;
 • характер выделений.

При осмотре влагалищной части шейки матки, стенок влагалища и вульвы оценивали цвет и рельеф слизистой оболочки, размеры и глубину язвенного дефекта, состояние близлежащих тканей, наличие и характер выделений, степень эпителизации дефекта слизистой оболочки.

Пациентам II группы проводили лечение препаратом Далмаксин в форме суппозиториев, содержащих 0,2 г тиотриазолина. Препарат назначали по 1 суппозиторию вагинально на протяжении 14 дней. В случае полной эпителизации дефектов лечение прекращали.

Использование Далмаксина при атрофическом кольпите неслучайное. Действующим веществом препарата Далмаксин является тиотриазолин, который в течение многих лет успешно применяли в лечении многих заболеваний. Благодаря целому комплексу клинических эффектов, в частности: противовоспалительному, антиишемическому, мембраностабилизирующему, иммуномодулирующему и регенеративному, препарат Далмаксин нашел широкое применение в гинекологической практике.

При вагинальном введении Далмаксин оказывает местное противовоспалительное действие, восстанавливает микроциркуляцию влагалищной стенки, уменьшая проявления гипоксии, препятствует возникновению склеротических процессов стенки влагалища, ускоряет заживление ран и язв слизистой оболочки влагалища и шейки матки.

Ректальное применение препарата Далмаксин позволяет добиться:

 • системного противовоспалительного эффекта;
 • улучшения микроциркуляции в органах малого таза;
 • стабилизации мембраны гепатоцитов, что уменьшает проявление цитолитического синдрома (выхода аминотрансфераз и других компонентов из гепатоцитов в кровь).

Также при ректальном введении препарат Далмаксин оказывает анаболическое действие — увеличивает содержание белка в сыворотке крови и тканях, тем самым ускоряя репаративные процессы.

Для оценки эффективности лечения атрофического кольпита результаты повторного клинико-лабораторного и микробиологического контроля сравнивали с показателями до начала лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При анализе клинических проявлений атрофического кольпита у пациентов I и II групп разницы в жалобах не выявлено (р>0,05). Восемнадцать (81,8%) больных I группы и двадцать пять (83,3%) — II группы предъявляли жалобы на зуд, жжение в области вульвы и влагалища. Десять пациенток (45,5%) I группы и одиннадцать (36,7%) — II группы

Микробный пейзаж влагалища у больных атрофическим кольпитом, % предъявляли жалобы на сухость во влагалище и диспареунию. Шесть пациенток (27,3% ) I группы и семь (23,3%) — II группы предъявляли жалобы на рецидивирующие гомогенные выделения серо-белого цвета. Эти симптомы могли иметь разную степень выраженности и продолжительности.

При обследовании больных с атрофическим кольпитом обеих групп до лечения выявлена атрофия слизистой оболочки влагалища, очаговая гиперемия шейки матки, легкая травматизация слизистой оболочки при исследовании с помощью зеркал и дефекты слизистой оболочки влагалища.

Следует отметить, что у обследуемых пациенток с атрофическим кольпитом определялись представители как анаэробной, так и аэробной неспецифической условно-патогенной флоры (рисунок), но степень обсеменения микроорганизмами была ниже критического уровня 105 микробных тел (мкт) на 1 мл выделений.

Проводя оценку эффективности местной терапии, было установлено преимущество терапевтического эффекта лечения препаратом Далмаксин (II группа) (р<0,05) над местным применением эстрогенсодержащего препарата овестин (I группа). Уже на 3-и сутки терапии отмечено исчезновение жалоб на диспареунию, зуд и жжение в области вульвы и влагалища, уменьшением количества вагинальных выделений у 25 пациенток II группы (83,3%) по сравнению с I группой — 9 пациенток (40,9%). Полная эпителизация язвенных дефектов наблюдалась на 7-10-й день лечения у 27 женщин II группы (90%) по сравнению с 15 пациентками I группы (68,2%).

На основании субъективных симптомов и ощущений, а также объективных данных, полученных в процессе клинического исследования, отмечен высокий клинический эффект, хорошая переносимость и отсутствие побочного эффекта препарата Далмаксин.

ВЫВОДЫ

 1. На основании проведенного исследования установлена высокая терапевтическая эффективность препарата Далмаксин при атрофическом кольпите и сокращение продолжительности лечения в сравнении с эстрогенсодержащими препаратами для местного применения.
 2. Далмаксин можно успешно применять у женщин менопаузального возраста, в частности имеющих противопоказания к назначению синтетических эстрогенсодержащих препаратов.
 3. Благодаря противовоспалительному, антигипоксантному и регенеративному эффектам, применение препарата Далмаксин при атрофическом кольпите способствует быстрому купированию симптомов заболевания, предотвращает осложнения в виде склерозирования стенок влагалища и значительно улучшает качество жизни пациенток.
 4. Учитывая все перечисленное выше, можно с уверенностью рекомендовать данный препарат для широкого использования в гинекологической практике.

Новий пiдхiд у лiкування жiнок з атрофiчним кольпiтом

В. О. Товстановська, А. Б. Прилуцька,

О.I. Прилуцький, €.В. Коваль

За результатами проведеного дослідження встановлена висока терапевтична ефективність препарату Далмаксiн при атофiчному кольпiтi та скорочення тривалостi лiкування порiвняно з вiдомими лiкарськими препаратами того самого призначення, його добра переносимiсть, що дозволяе широко використовувати даний препарат у гiнекологiчнiй практицi.

Ключовi слова: атрофiчний колъпiт, лiкування, Далмаксiн.

A new approach to the treatment of women with atrophic colpitis

V.A. Tovstanovskaya, A.B. Prilutskaya,

 1. I. Prilutsky, E.V. Koval

According to the results of the study revealed high therapeutic efficacy of the drug in atrophic Dalmaksin coleitis and reducing the duration of treatment in comparison with the known drugs for the same purpose, its good tolerability, allowing extensive use of this drug in gynecological practice.

Key words: atrophic coleitis, treatment, Dalmaksin.

 

Сведения об авторах

Товстановская Валентина Александровна — Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, 01601, г. Киев, бул. Т. Шевченко, 13; тел.: (044) 235-31-16

Прилуцкая Алла Брониславовна — Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, 01601, г. Киев, бул. Т. Шевченко, 13; тел.: (044) 235-31-16

Прилуцкий Александр Иванович — Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, 01601, г. Киев, бул. Т. Шевченко, 13; тел.: (044) 235-31-16

Коваль Евгений Викторович — Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, 01601, г. Киев, бул. Т. Шевченко, 13; тел.: (044) 235-31-16

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
 1. Сметник В.П., Тумилович Л.Г. Неоперативная гинекология. Руководство для врачей. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: МИА, 2003. — 560 с.
 2. Запорожан В.М., Эрмоленко Т.0, Лавриненко Г.Л. Комплексне лiкування атрофiчного вагiнiту у жiнок в постменопаузi // Репродуктивное здоровье женщины, 2004. — № 1 (17). — С. 3-5.
 3. Есефидзе Ж.Т. Клиника, диагностика и леченипие атрофического вагинита в постменопаузе //РМЖ, 2001. -Т. 9, № -С. 370-373.
 4. Байрамова Г.Р., Прилепская В.Н. Современные принципы диагностики и лечения воспалительных заболеваний гениталий // Вестник Российской ассоциации акушер-гинекологов, 2006. -№ -С. 103-104.

Журнал «ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ» №8 (84)/2013 ISSN 1992-59

Статьи по Далмаксину

КОНСЕРВАТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ТАЗОВОГО ДНА У ПАЦИЕНТОК В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ

Шамхи Имен

Кафедра перинатологии, акушерства и гинекологии (зав. — профессор О. В. Грищенко), Харьковская медицинская академия последипломного образования; 61174, Украина, г. Харьков, ул. Корчагинцев, 58; E-mai: med.edu.ua@gmail.com

CONSERVATIVE REHABILITATION OF THE PELVIC FLOOR FOR PATIENTS IN THE POSTDELIVERY PERIOD

Shamkhi Imen

SUMMARY

Under a supervision, there were 140 patients after delivery with a large fetus; the main group consisted of 110 patients, the control group comprised 30 patients. All the patients underwent an echographic analysis of the pelvic bottom state after delivery; the markers of the connective tissue dysplasia, which are the glycoseaminoglicane fractions in the blood, did not show any substantial changes. Fifty patients of the group were executing the gymnastics of Kegele, sixty other patients were doing it in combination with metabolic therapy: thiotriazoline suppositories with ascoruthine per os. The patients of the control group did not undergo rehabilitation procedures. The best results in restoring the pelvic bottom were achieved for those patients who were using the gymnastics together with metabolic therapy. The method is recommended to all women after delivery.

КОНСЕРВАТИВНА РЕАБIЛIТАЦІЯ ТАЗОВОГО ДНА У ПАЦIЄНТОК В ПІСЛЯРОДОВОМУ ПЕРІОДІ

Шамхi Імен

РЕЗЮМЕ

Пiд спостереженням 140 пацієнток пiсля пологiв крупним плодом — 110 основна i 30 контрольна групи. Вciм проводилася ехографiчна оцiнка стану тазового дна пicля пологiв, дослiдження маркерiв сполучнотканинної дисплазiї (фракцiї глiкозамiноглiканiв) в кровi — вiдмiнностей не виявлено. П’ятдесят пацiєнток основної групи виконували гiмнастику Кегеля, 60 — гiмнастику Кегеля у поєднаннi з метаболiчною терапiєю: тiотрiазолiн в суппозиторiях з аскорутином реr os. Пацiєнткам контрольної групи не проводили реабiлiтацiйних заходiв. Кращi результати по вiдновленню тазового дна — у пацiєнток, що проводили гiмнастику метаболiчною терапiєю. Методика рекомендується всiм жiнкам пiсля пологiв.

Ключевые слова: опущение тазовых органов, послеродовой период, гликозаминогликаны, гимнастика, метаболическая терапия.

Формирование здорового поколения людей в различные периоды их жизни, улучшение общего и репродуктивного здоровья, качества жизни есть важнейшим заданием для современного здравоохранения как во всем мире, так и в Украине, согласно целям развития третьего тысячелетия. Неблагоприятные факторы оказывают постоянное влияние на организм человека, его органы и ткани, вызывая различные заболевания. Не являются исключением и мышцы тазового дна. Процессы развития несостоятельности (ослабления) мышц тазового дна происходят непрерывно в течение жизни женщины, в возникновении патологии тазового дна важную роль играют физические, генетические и психологические факторы [3]. Научное понимание этих проблем, существующее в настоящее время, основывается в большинстве случаев на клинико-диагностических данных и результатах лечения при отсутствии четких представлений.

Этим обосновано стремление к разработке точных методов диагностики и лечения, усовершенствования существующих методов. Возникает необходимость проводить тщательное исследование проблемы опущения женских половых органов, сопровождающееся застойными явлениями и нарушением функции мочевыводящей системы, связанные между собой анатомически, этиологически, клинически. Анатомические связи обусловлены близостью месторасположения органов малого таза и общностью поддерживающих структур.

Причинные факторы, отражающиеся на состоянии тазового дна, включают возраст, наследственность, родовую травму, роды, тяжелую физическую работу, рубцовые изменения после перенесенных воспалительных заболеваний и хирургических вмешательств. Также немаловажную роль играет психосоматическое влияние на гладкую мускулатуру и сосудистые структуры в области малого таза, изменения в продукции половых стероидов, влияющие на реакции гладкой мускулатуры, состояние слизистой оболочки, а также несостоятельность поперечнополосатой мускулатуры. Сложно определить степень превалирования одного из перечисленных факторов.

Патогенетической основой многих из перечисленных состояний может быть соединительнотканная дисплазия (СТД) как причина органической несостоятельности коллагеновых структур, сосудистых нарушений [2].

Терапия несостоятельности мышц тазового дна на сегодняшний день представлена хирургическими и медикаментозными методами лечения.

Целью работы явилось улучшение результатов восстановления тазового дна после родов крупным плодом с применением гимнастики мышц тазового дна и метаболической терапии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Под наблюдением состояли 140 женщин после родов крупным плодом от раннего послеродового периода до 6 месяцев после родов. Основная группа — 110 человек, контрольная — 30 человек. Возрастной состав женщин обследованных клинических групп был сопоставим (p>0,05). Основу групп составили пациентки в возрасте 26-30 лет (табл. 1).

Таблица 1

 

Возраст, лет

Клинические группы
Основная

n=110

Контрольная

n=30

n P± % n P± %
19-20 4 3,64±1,78 1 3,33±3,28
21-25 28 25,45±4,15 16 53,33±9,11
26-30 44 40,00±4,67 5 16,67±6,80
31-35 22 20,00±3,81 7 23,33±7,72
36-40 12 10,91±2,97 1 3,33±3,28

Распределение по возрасту: обращает внимание частота родов у пациенток 21-25 лет, а также 31-35 лет, что, по-видимому, связано с большей частотой родов в данные возрастные периоды и не имеет принципиального значения для веса плода, либо состояния тазового дна у пациенток. Подавляющее большинство беременных в группах на момент беременности состояли в браке (p>0,05). Социально-бытовые условия подавляющего числа беременных расценены как относительно удовлетворительные. Распределение по занятости пациенток: работа, связанная с тяжелым физическим трудом у преимущественной части пациенток обследованных групп.
Наиболее часто встречающиеся формы экстрагенитальной патологии у пациенток обследуемых групп представлены в таблице 2.

Таблица 2

Экстрагенитальная патология

 

Экстрагенитальная

патология

Клинические группы
Основная

n=110

Контрольная

n=30

n P± % n P± %
Нейроциркуляторная дистония смешанного типа  

2

 

1,82±1,27

1 3,33±3,28
Вегето-сосудистая дистония по гипотоническому типу  

7

 

6,36±2,33

2 6,67±4,55
Варикозное расширение вен  

2

 

1,82±1,27

 

1

 

3,33±3,28

Миопия 2 1,82±1,27 1 3,33±3,28
Пиелонефрит 1 0,91±0,90 0
Мочекаменная болезнь  

1

 

0,91±0,90

 

0

 

Как видно из представленной таблицы 2, часто встречаются у пациенток обеих групп заболевания, ассоциированные с соединительнотканной дисплазией: нейроциркуляторная дистония, варикозное расширение вен, миопия. Пиелонефрит и мочекаменная болезнь также могут ассоциироваться с нарушением уродинамики за счет неполноценности соединительной ткани.
Показатели массы родившихся детей у женщин основной и контрольной групп представлены в таблице 3.

Таблица 3

Масса плода

 

Вес ребенка, гр

Клинические группы
Основная

n=110

Контрольная

n=30

N P± % n P± %
≥3999 3 2,71 ±1,55 2 6,67+4,55
4000-4499 100 90,91+2,74 24 80,00+7,30
4500-4799 5 4,55+1,99 2 6,67+4,55
4800-4900 2 1,82+1,27 2 6,67+4,55

 

Паритет — первые роды у 49,3% пациенток основной группы, 19,3% — контрольной, у 34,3% пациенток основной группы и 22,7% контрольной соответственно — роды вторые, третьи — у 8,1% и 4,4% соответственно, четвертые у 1 пациентки основной группы и одной из контрольной. В течение беременности обращало внимание большой процент инфекционной патологии в группах (признаки внутриутробного инфицирования, экстрагенитальная патология), течение беременности с угрозой прерывания (что тоже может быть проявлением инфекционного анамнеза). В небольшом количестве случаев — до 8,1% роды осложнились дистрессом плода на фоне плацентарной дисфункции, ревизия матки после родов — у 7,2% из общего числа случаев.

Всем пациенткам проводилась эхографическая оценка тазового дна через 4 недели после родов с помощью линейного датчика и через 3 месяца после родов — с помощью вагинального датчика [1]. Определялось положение шейки матки относительно лонного сочленения и входа во влагалище, а также положение передней стенки влагалища и уретро-везикального сегмента с определением ширины угла — угол при натуживании, мобильность >20° — дислокация и гипермобильность уретры.

Пациентки основной группы разделены на две подгруппы: первая — 50 человек с целью реабилитации функции тазового дна выполняли упражнения Кегеля, вторая подгруппа — 60 пациенток — упражнения Кегеля с применением местно свечей с тиотриазолином (далмаксин) по 1 свече 1 раз в день 20 дней во влагалище, а также аскорутин per os по 250 мг 3 раза в день 20 дней. Известно, что аскорбиновая кислота и рутин являются кофакторами ферментов, отвечающих за укрепление элементов соединительной ткани. Тиотриазолин (далмаксин) — препарат метаболического и ранозаживляющего действия, усиливающий микроциркуляцию и тканевой метаболизм.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

У пациенток основной группы через 4 недели после родов эхографически констатирована I степень у 65 (59,1%) и у 32 (29,0%) — II степень опущения тазовых органов. К трем месяцам после родов при контрольном эхографическом осмотре у пациенток первой подгруппы, выполнявшей только гимнастику Кегеля, восстановление нормальной анатомии тазового дна происходило в 19 (38,0%) случаях, у пациенток второй подгруппы, получавшей наряду с гимнастикой метаболическую терапию (тиотриазолин (далмаксин) и аскорутин), положительные результаты получены в 36 (60,0%) случаях. В контрольной группе также у 5 (16,6%) пациенток восстановилась анатомия тазового дна, что свидетельствует о возможности самовосстановления мышц тазового дна после родов, в том числе крупным плодом, но в очень малом количестве случаев.

Результаты обследования на уровень метаболитов соединительной ткани представлены в таблицах 4 и 5.

 

Таблица 4

Содержание в крови гликопротеина, хондроитинсульфата, щелочной фосфатазы

у пациенток групп наблюдения

Клинические группы Гликопротеин (ед) Хондроитинсульфат

(г/л)

Щелочная фосфатаза (Е/л)
Основная

(I подгруппа), n=50

0,70±0,06 0,19±0,06 476,22±0,05
Основная

(II подгруппа), n=60

0,64±0,05 0,15±0,07 415,53±0,05
Контрольная, n=30 0,54±0,06 0,09±0,07 320,80±0,05

Корреляционной связи между массой плода, течением родов и послеродового периода выявлено не было, отмечалось незначительное повышение количества ревизий матки в послеродовом периоде и 2 случая послеродового кровотечения, что может быть связано с целым рядом прочих патогенетических причин.

 Таблица 5

Содержание гликозаминогликанов в крови пациенток групп наблюдения

Клинические группы Гликозаминогликансульфаты (ед.)
Общая I фракция II фракция III фракция
Основная

(I подгруппа), n=50

10,33±0,06 6,52±0,07 2,24±0,05 1,57±0,07
Основная

(II подгруппа), n=60

11,05±0,08 6,34±0,04 2,93±0,06 1,78±0,07
Контрольная, n=30 10,61±0,06 6,44±0,07 2,69±0,03 1,48±0,06

Выявлена связь между содержанием фракций метаболитов соединительной ткани у пациенток основной и контрольной групп в зависимости от степени опущения тазовых органов после родов, а также соответствие положительным результатам курса реабилитации тазового дна после родов. Очевидно, уровень гликозаминогликанов зависит также от гормонального фона и степени травматического повреждения в процессе родов через естественные родовые пути.

ВЫВОДЫ
 1. Применение комплекса современных методов восстановительной физической реабилитации в сочетании с метаболической терапией при неправильных положениях матки и ее опущениях после родов крупным плодом позволяет устранить начальные стадии опущения и выпадения внутренних половых органов таза, улучшить общее физическое здоровье и сохранить качество жизни женщины.
 2. Чаще нарушения анатомии тазового дна происходят вследствие наступившей генерализованной дисплазии соединительной ткани структур, тесно связанных с травматическими повреждениями в процессе родов через естественные родовые пути.
 3. Применение местной метаболической терапии (тиотриазолин (далмаксин) и аскорутин) улучшает результаты проведения гимнастики для мышц тазового дна, в том числе для женщин с признаками СТД и может быть рекомендованным для комплекса реабилитации женщин после родов крупным плодом.
ЛИТЕРАТУРА
 1. Возможности ультразвуковой визуализации анатомии и патологии тазового дна / В. И. Краснопольский, Л. И. Титченко, М. А. Чечнева [и др.]//Российский Вестник акушера-гинеколога. — 2009. -№ 5. — С. 64-68. — Библиогр.:3 назв.
 2. Жданова М. С. Пролапс гениталий у женщин с дисплазией соединительной ткани, тактика ведения: дис. канд.мед.наук,: 14.00.01 / Жданова Мария Сергеевна ; ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». — Москва, 2009. — 108 с.
 3. Русина Е. И. Клинико-фенотипические и генеалогические особенности проявлений дисплазии соединительной ткани у пациенток с пролапсом тазовых органов / Е. И. Русина, М. В. Кречмар., В. Ф. Беженарь // Российский вестник акушера- гинеколога. — 2008. — Спецвыпуск: 67. — С. 45-48. — Библиогр.: 4 назв.

 

Журнал «ТАВРИЧЕСКИЙ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК», 2013, том 16, №2, ч. 2 (62)

Статьи по Далмаксину

Воспалительные заболевания органов малого таза – включение препаратов с противовоспалительным и антиишемическим действием в комплекс терапии

Т.В. Герасимова, Е.Н. Гопчук

Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л.Шупика, г.Киев   

 

В статье приведена информация об эффективности и целесообразности местного применения новой лекарственной формы тиотриазолина – суппозиториев Далмаксин в комплексе терапии пациенток с обострением хронических воспалительных заболеваний органов малого таза.

Ключевые слова воспалительные заболевания органов малого таза, тиотриазолин, Далмаксин, лечение, противовоспалительное и антиишемическое действие.

Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) – актуальная проблема, постоянно привлекающая внимание акушеров;гинекологов. Обычно ВЗОМТ развивается как восходящая инфекция, распространяющаяся из половых путей [1–3].

Согласно результатам последних исследований ВЗОМТ имеют полимикробную этиологию. Основной спектр таких микроорганизмов представлен преимущественно смешанной микробно-протозойно-вирусной инфекцией. Концепция об одном возбудителе заболевания утратила свое значение. Преобладают возбудители, передаваемые половым путем, – Neisseria gonorrhoeae (25–50%) и Chlamydia trachomatis (25–30%) [4]. У женщин с ВЗОМТ также выделяются Peptococcus, Peptostreptococcus, Bacteroides, Gardnerella vaginalis, Haemophilus influenzae и другие грамотрицательные бактерии, Streptococcus agalactiae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium и Ureaplasma urealyticum [2].

Микст-инфекции – результат микробного взаимодействия с возможным вовлечением в процесс сапрофитной аутофлоры. Микробные ассоциации более вирулентны, обладают активными патогенными свойствами по сравнению с монокультурами. Нормальная микрофлора влагалища достаточно часто становится «соучастником» этиологии микст-инфекций, а иногда – и основной причиной воспаления [3].

ВЗОМТ негативно влияют на репродуктивную функцию женщины, являются причиной инфицирования плода и новорожденного.

Установить точную частоту и распространенность, а также диагностировать ВЗОМТ трудно в связи с частым отсутствием симптомов и разнообразием клинической картины.

Клиническая симптоматика ВЗОМТ неспецифична. Предварительно установленный диагноз на основании клинических проявлений достоверен в 65–90% случаев по сравнению с лапароскопической диагностикой (однако лапароскопия также может иметь недостаточную чувствительность). Повышенный уровень лейкоцитов при микроскопии вагинального мазка ассоциируется с ВЗОМТ, но
также может наблюдаться у женщин с изолированной инфекцией нижних половых путей [2].

Восстановление тканей в очаге воспаления и завершенность воспалительного процесса могут быть полными и неполными. В последнем случае в сформированной рубцовой ткани могут оставаться осумкованные или депонированные жизнеспособные микроорганизмы. При благоприятных условиях возникает рецидив, обострение воспалительного процесса. Кроме того, при наличии неполноценной регенерации слизистых оболочек (эрозии, псевдоэрозии, эктропионы и т.п.) отсутствует целостный физиологический барьер, стоящий на пути внедрения микробов, в результате чего в верхние отделы половых органов поступает флора влагалища, с которой иммунной системе приходится бороться, а при неблагоприятных ситуациях (переохлаждение, хирургические вмешательства и т.п.) нарушается целостность иммунных барьеров, что приводит к обострению заболевания. Также, длительная ишемия тканей, связанная с воспалительной реакцией, вызывает хронизацию процесса и дальнейшие частые рецидивы [3].

Большинство больных ВЗОМТ при своевременном обращении могут лечиться в амбулаторных условиях, поскольку примерно в 60% случаев наблюдается субклиническое течение заболевания, в 36% – легкое или среднетяжелое и лишь в 4% – тяжелое [4].

Одна из групп лекарственных средств, к которой привлечено внимание специалистов, занимающихся терапией ВЗОМТ, – это препараты с противоишемическим и мембраностабилизирующим действием, одним из которых является тиатриазолин. Применение тиотриазолина широко известно специалистам разных областей, его кардио и гепатопротекторные свойства, мембраностабилизирующее действие хорошо изучены и достаточно активно используются в медицине. С появлением на украинском рынке препарата Далмаксин в форме суппозиториев для вагинального и ректального применения, действующим веществом которого является тиотриазолин, появилась дополнительная возможность более широко использовать его свойства и в гинекологии.

При влагалищном введении Далмаксин действует местно при контакте со слизистой оболочкой влагалища, проявляя противовоспалительное действие, ускоряет заживление ран и язв слизистых оболочек мочеполовой системы. При всасывании в прямой кишке он оказывает противоишемическое, антиоксидантное,  мембраностабилизирующее, иммуномодулирующее и регенерирующее действие. Благодаря этому, данный препарат повышает эффективность любой базисный терапии (в том числе антибактериальной), предупреждает развитие осложнений, сокращает сроки лечения [5].

 

Цель исследования: оценка эффективности комплекса лечения обострения хронических воспалительных заболеваний органов малого таза в амбулаторных условиях у женщин репродуктивного возраста при включении в терапию препарата Далмаксин.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Под нашим наблюдением находились 53 женщины в возрасте 18–45 лет с ВЗОМТ на стадии обострения с разной локализацией воспалительного процесса. Все женщины были разделены на две эпидемически равнозначные группы. В 1-ю группу вошли 26, во 2-ю – 27 пациенток.

Мы использовали общепринятые клинические, лабораторные, инструментальные и статистические методы исследования.

Заключительный диагноз устанавливали на основании анамнеза, клинических данных и результатов комплексного лабораторного обследования с применением общепринятых методов диагностики, в том числе – световой микроскопии, иммуноферментного анализа (ИФА) и полимеразной цепной реакции (ПЦР).

К критериям исключения были отнесены женщины с наличием воспалительных заболеваний, требующих госпитализации (тубоовариальных образований, состояний, развившихся при использовании внутриматочных контрацептивов (ВМК), после родов, абортов, а также после любых внутриматочных вмешательств послеоперационных инфекционных осложнений, а также патологий, нуждающихся в проведении дифференциального диагноза с острыми хирургическими заболеваниями).

Всем женщинам была проведена общепринятая комплексная противовоспалительная терапия – препараты дезинтоксикационного и десенсибилизирующего действия, нестероидные противовоспалительные и симптоматические средства, антибактериальные препараты с учетом чувствительности этиологического фактора.

В терапию женщин 2-й группы дополнительно мы включили суппозитории Далмаксин, которые применяли ректально 1 раз в день в течение 10 дней [5]. Целью именно ректального назначения Далмаксина является достижение противовоспалительного эффекта, улучшение гемодинамики и трофики в органах малого таза, а также улучшение лимфооттока.

Основными критериями эффективности терапии считали:

 • купирование клинических симптомов заболевания;
 • отсутствие этиологического возбудителя;
 • отсутствие рецидивов заболевания в динамике наблюдения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Средний возраст женщин в исследовании составлял 29,3±1,36 года.

При изучении особенностей менструальной функции установлено, что средняя длительность цикла – 27,3±1,2 дня. Средний возраст начала половой жизни составил 18,14±0,6 года. При этом ее раннее начало (14–17 лет) отмечено у 73% обследуемых. К моменту обследования 43% пациенток отмечали наличие двух и более половых партнеров. Анализ репродуктивной функции показал, что одну и более беременности имели 35% женщин. Роды в анамнезе установлены у 15% женщин, аборты – у 56%, среди которых 4,6% составили непроизвольные выкидыши.

Контрацепция: 68% использовали спермициды, 23% – ВМК, длительность применения внутриматочных средств не превышала трех лет.

Длительность заболевания варьировала от 2 до 7 лет. Среди ВЗОМТ преобладали воспалительные заболевания матки и придатков: сальпингоофориты в 1-й группе – в 61,5% случаев, во 2-й группе – в 63% случаев; эндометриты после родов и абортов в 1-й группе – в 23,1% случаев, во 2-й – в 18,5% случаев; сочетание эндометрита и сальпингоофорита наблюдалось в 15,4% случаев у пациенток 1-й группы и в 22,2% случаев у пациенток 2-й группы.

Частота рецидивов: 2 раза в год наблюдалась в 42,3% случаев у пациенток 1-й группы и в 37% случаев у пациенток 2-й группы; частота рецидивов 3 раза в год – в 34,6% случаев у пациенток 1-й группы и в 40,7% случаев у пациенток 2-й группы; 4 раза в год и больше рецидивы регистрировали в 20,1% случаев в 1-й группе и в 22,3%  –  во 2-й группе.

Основными жалобами и клиническими проявлениями были: боль разной интенсивности, локализованная в нижних отделах живота у 100% пациенток обеих групп; лихорадка субфебрильного типа в период обострения – у 76,9% пациенток 1-й группы и у 77,8% пациенток 2-й группы; нарушения менструальной функции по типу меноиметроррагии в 23,1% случаев у пациенток 1-й группы и в 25,9% случаев у пациенток 2-й группы; дизурические расстройства – в 23,1% случаев в 1-й группе и в 22,2% – во 2-йг руппе. Жалобы на обильные выделения из половых путей предъявляли 46,2% женщин 1-й группы и 55,6% пациенток 2-й группы.

При изучении морфологии крови изменение острофазных показателей (нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево, ускоренная СОЭ) обнаружено у 30,8% женщин 1-й группы и у 33,3% – 2-й группы. В анализе мочи у 19,3% женщин 1-й группы и у 25,9% пациенток 2-й группы обнаружено нейтрофильные гранулоциты, эритроциты и другие патологические примеси.

При бактериологическом исследовании отделяемого из влагалища, шейки матки и мочеиспускательного канала у пациенток обеих групп обнаружено преобладание ассоциируемых возбудителей, среди которых в основном выявляли E.coli, St.aureus, St. epidermidis, преимущественно смешанную флору. С помощью ПЦР-методов обнаружили наличие уреаплазмы в 15,4% случаев у пациенток 1-й группы и у 18,5% пациенток 2-й группы; хламидиоза – в 7,7% случаев в 1-й группе и в 7,4% – 2-й группы.

При гинекологическом и инструментальном исследованиях выявлены признаки обострения воспалительного процесса разной локализации у 100% женщин обеих групп. Исходно средний уровень боли у пациенток составил 6,8±1,2 балла.

Анализ эффективности предложенной схемы противовоспалительной терапии мы определяли на 5-ом 10-ом дне лечения. Все женщин прошли полный курс противовоспалительной терапии. Обращала на себя внимание хорошая переносимость Далмаксина без возникновения побочных эффектов. Исчезновение жалоб и улучшение общего самочувствия на 5-й день терапии отмечено у 18 пациенток (70,4%), тогда как среди женщин 1-й группы только у 12 (46,1%). Нормализация клинико-лабораторных данных и данных объективного обследования на 10-й день терапии наступила у 96,3% пациенток 2-й группы, тогда как у пациенток 1-й группы только в 73% случаев было отмечено достижение терапевтического эффекта.

Терапия препаратом Далмаксин в составе комплексного лечения способствовала более быстрому противовоспалительному эффекту. Результаты отдаленного амбулаторного наблюдения свидетельствовали об отсутствии рецидива во 2-й группе у 25 пациенток (в 88,9% случаев) в течение последующих 6 мес при соблюдении профилактического режима, тогда как у женщин 1-й группы отсутствие рецидивов зафиксировано лишь в 12 случаях (в 46,2% случаев).

ВЫВОДЫ

 1. Полученные результаты исследований позволяют рекомендовать препарат Далмаксин в составе патогенетической терапии больных с острыми и/или с обострением хронических воспалительных заболеваний органов малого таза.
 2. Ректальное назначение препарата Далмаксин, содержащего тиотриазолин, обусловлено уникальной комбинацией клинических эффектов – противовоспалительным действием и улучшением гомеостаза в органах малого таза.
 3. Включение в комплексную терапию воспалительных заболеваний органов малого таза препарата Далмаксин имеет ряд преимуществ: позволяет гораздо быстрее добиться снижения интенсивности болевого синдрома и уменьшения выраженности признаков воспаления, а также способствует профилактике рецидивов.
 4. Учитывая полученные данные, мы можем рекомендовать Далмаксин к применению в составе комплексной терапии у пациенток с воспалительными заболеваниями органов малого таза как в амбулаторных, так и в стационарных условиях.

Запальні захворювання органів малого таза – включення препаратів із протизапальною та антиішемічною дією до комплексу терапії

Т.В. Герасимова, О.М. Гопчук

 

У статті наведено інформацію про ефективність застосування нової лікарської форми тіотриазоліну – супозиторіїв Далмаксін в комплексі лікування пацієнток із запальними захворюваннями органів малого таза.

Ключові слова: запальні захворювання органів малого таза, тіотриазолін, Далмаксін, лікування, протизапальна та ан- тиішемічна дія.

 

Inflammatory diseases of pelvic organs – including antyischemic drugs

T.V. Gerasimova, E.N. Gopchuk

 

Information about efficiency and safety of application of tiotriazolin in new medical form (suppositories) Dalmaksin in the complex of treatment of patients with inflammatory diseases of small pelvis.

Key words: inflammatory diseases of organs of small pelvis, tio- triazolin, Dalmaksin, treatment, Inflammatory anty-ischemic activity.

 

Сведения об авторах

Герасимова Талина Викторовна – Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л.Шупика, 04112, г. Киев, ул. Дорогожицкая, 9. e-mail: geratalina@yandex.ru.

Гопчук Елена Николаевна – Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л.Шупика, 04112, г. Киев, ул. Дорогожицкая, 9. E;mail: gopchuk@gmail.com.

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 

 1. Буянова С.Н., Щукина Н.А. Анти+ бактериальная терапия в гинекологии // Фарматека, 2002, № 2 [65]. – С. 68–72.
 2. Buchan H., Vessey M., Goldacre , Fairweather J. Morbidity following pelvic inflammatory disease // Br. J. Obstet. Gynaecol. – 2008. – Jun. – V. 100, № 6. – P. 558–562.
 1. Тихомиров А.Л., Сарсания С.И. Современные принципы профилактики и лечения воспалительных заболеваний женских половых органов в оператив+ ной и неоперативной гинекологии. Методические рекомендации. – М., 2005. – 240 с.
 1. Velebil P, Wingo PA, Xia Z, Wilcox LS, Peterson Rate of hospitalization for

Gynecologic disorders among reproduce+ tiveage women in the United States // J. Obstet. Gynecol, 2007. – V. 86 (5). – P. 764–769.

 1. http://compendium.com.ua/info/ 167005/lekkhimkhar_kov/dalmaksin

Журнал «ЗДОРОВЬЕ  ЖЕНЩИНЫ»  №8 (84)/2013 ISSN 1992;5921