Час роботи з 08:00 до 17:00
 1. Загальні положення

1.1. Справжня оферта є офіційною пропозицією ТОВ «МОБІЛЬ МЕДІКАЛ», далі за текстом «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, на зазначених у пропозиції умовах як з фізичними, так і з юридичними особами.

1.2. Цей Договір є публічним Договором – Договором публічної оферти, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець). За повної згоди з цим Договором покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару.

1.3. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укладанням електронного договору купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

2. Поняття та визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

 • «Оферта» – публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній чи юридичній особі про укладення з нею Договору на викладених у цій Оферті умовах, а також на підставі ознайомлення з описом товару, представленим на нашому сайті.
 • «Акцепт» – повне та беззаперечне прийняття Покупцем умов Оферти у момент оформлення Замовлення. Відправлення форми Замовлення шляхом натискання (кліку) на слово «Замовити» при виборі способу оплати готівкою або оплата Покупцем іншими способами самостійно оформленого на сайті Замовлення, означає згоду Покупця з умовами цієї Оферти.
 • «Інтернет-магазин» – торговий майданчик Продавця, розташований у мережі Інтернет за адресою mobil-medical.com, що має у своєму контенті каталог пропонованих для продажу Товарів та інтерактивний механізм оформлення замовлення на ці Товари із зазначенням цін, іншої інформації.
 • “Сайт” – сукупність даних, доступних для перегляду Покупцями в Інтернеті на домені mobil-medical.com.
 • “Товар” – перелік найменувань асортименту, представлений в Інтернет-магазині;
 • «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронної угоди;
 • «Продавець» – Товариство з обмеженою відповідальністю «МОБІЛЬ МЕДІКАЛ», ідентифікаційний код 380 026 01, юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження юридичної особи (юридична та фактична адреса): 07354, Київcька обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, пров. 1-го Травня, буд.17А, Розрахунковий рахунок: № UA853204780000026000000218162 в АБ «УКРГАЗБАНК» м.Київ, Код ЄДРПОУ: 380 026 01, Сайт: https://mobil-medical.com/, E-mail: info@mobil-medical.com
 • «Покупець» – фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче;
 • «Замовлення» – вибір окремих позицій із переліку товарів, зазначених Покупцем під час розміщення замовлення та проведення оплати.

3. Предмет договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю, а Покупець зобов’язується сплатити та прийняти замовлений на умовах цього Договору Товар.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, зокрема:

 • Добровільний вибір Покупцем товарів у Інтернет-магазині;
 • Самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
 • Оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
 • Обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Інтернет-сайт mobil-medical.com

4.2. При оформленні замовлення на інтернет-сайті Продавця, Покупець зобов’язується надати реєстраційну інформацію про себе:

 • Прізвище ім’я;
 • Фактична адреса доставки;
 • Адреса електронної пошти;
 • Контактний телефон (мобільний, стаціонарний).

4.3. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної під час оформлення замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

4.4. З метою укладання Договору на умовах цієї Оферти, а також з метою належного виконання Продавцем укладеного Договору, Покупець надає згоду Продавцю на обробку своїх персональних даних, які Покупець надає Продавцю під час оформлення Замовлення. Покупець обізнаний та згоден з тим, що з метою укладання та виконання Договору персональні дані Покупця можуть бути передані Продавцем на умовах конфіденційності третім особам (наприклад, службам, що здійснюють доставку товару). Покупець самостійно несе відповідальність за зміст та достовірність наданих під час укладання Договору даних.

4.5. При оформленні Замовлення телефоном Покупець зобов’язується надати інформацію, зазначену в п.4.2. справжньої угоди. Прийняття Покупцем цих умов здійснюється за допомогою внесення відповідних даних у реєстраційну форму на Інтернет-сайті або при оформленні Замовлення по телефону в усній формі. Затвердивши Замовлення обраного Товару, Покупець надає Продавцю необхідну інформацію відповідно до порядку, зазначеного у п. 4.2. справжньої угоди.

4.6. Сторони визначили, що момент оформлення Замовлення Покупця є моментом укладання Договору купівлі-продажу між Продавцем та Покупцем на умовах, викладених у цій Оферті, а також на підставі ознайомлення з описом Товару, представленим на сайті Продавця.

4.7. У разі виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей та характеристик Товару, іншої інформації про Товар перед оформленням Замовлення йому необхідно звернутися за консультацією до менеджера Продавця за телефонами: +38 067-401-69-11, +38 094-853-80-02 або письмово написати на E-mail: magazin.mobmed@gmail.com

4.8. За відсутності Товару в наявності Продавець повідомляє про це Покупця. У цьому випадку Замовлення не вважається прийнятим до виконання. Даним Покупець повідомляється про випадки, за яких можливі технічні помилки, а саме: на сайті Продавця є інформація про наявність Товару, проте в наявності такий Товар відсутній. У зв’язку з цим Замовлення прийнятим не вважається, а Продавець повідомляє Покупця про неможливість виконати Замовлення та пропонує інші варіанти Замовлення, або повертає кошти Покупцю (у разі передоплати за Товар).

5. Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата Товару здійснюється Покупцем у готівковій (у разі отримання Товару на складі-магазині Продавця або відділення поштових служб) або безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Продавця. Валюта розрахунків – гривня.

5.2. Покупець зобов’язаний сплатити замовлений Товар у строки, погоджені Сторонами під час оформлення замовлення.

5.3. При готівковій формі оплати Покупець зобов’язується внести оплату за фактом отримання товару у відділенні транспортної компанії за готівку в гривнях.

5.4. При безготівковій формі оплати обов’язок Покупця вважається виконаним з моменту списання коштів у 100 % розмірі з розрахункового рахунки Покупця. При ненадходженні коштів на рахунок Продавця протягом 3 робочих банківських днів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

6. Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній за адресою, яка була вказана Покупцем у замовленні, де і проводиться видача замовлення, або ж за бажанням Покупця може бути переадресована іншому одержувачу.

6.2. Неявка Покупця або не вчинення інших необхідних дій для прийняття товару можуть розглядатися Продавцем як відмову Покупця від виконання Договору.

7. Права та обов’язки сторін:

7.1. Продавець має право:

 • Продавець залишає за собою право змінювати цей Договір в односторонньому порядку;
 • В односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

7.2. Продавець зобов’язаний:

 • Виконувати умови цього Договору.

7.3. Покупець має право:

 • Оформити замовлення в Інтернет-магазині;
 • Оформити електронний договір;
 • Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

7.4. Покупець зобов’язаний:

 • Своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • Змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
 • За незначну невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей;
 • За зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення;
 • За затримку та перебої у наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), що відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
 • За протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;

8.3. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним способам.

8.4. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей лише шляхом переговорів.

9. Порядок повернення товару належної якості

9.1. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється за рахунок Покупця.

9.3. При поверненні Покупцем товару належної якості Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину, пов’язаних з доставкою товару Покупцю.

10. Інші умови

10.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договіру за умови попередньої публікації його на сайті mobil-medical.com

10.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

10.3. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

10.4. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов відповідно до ст. 11 Закону України “Про електронну комерцію”.

11. Термін дії Договору

11.1. Електронний Договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію укласти такий Договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції у порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару шляхом повернення коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однієї із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Увага! Уважно ознайомтеся з текстом публічної оферти, і, якщо ви не погоджуєтесь з будь-яким пунктом оферти, Ви маєте право відмовитися від купівлі Товарів, що є Інтернет – магазині mobil-medical.com