Час роботи з 08:00 до 17:00
Вопросы / ответыЧи є в Далмаксіну здатність запобігати спайковим процесам після хірургічних втручань на органах малого таза або черевної порожнини, тобто, чи має він фібринолітичну дію?
Мария asked 4 роки ago

1 Answers
Игорь Беленичев Staff answered 4 роки ago

Далмаксін може впливати на різні ланки спайкового процесу.

По-перше, Далмаксін (тіотриазолін) активно впливає на початкових ініціальних етапах запального процесу. Препарат завдяки антиоксидантним властивостям пригнічує АФК-залежну експресію прозапальних цитокінів, особливо – інтерлейкіну 1 бета (IL-1b) та інших медіаторів запалення. Крім того, далмаксін знижує щільність IL-1b рецепторів. Це – один із механізмів впливу на спайковий процес.

По-друге, Далмаксін проявляє помірні фібринолітичні властивості, як в умовах здорового організму, так і, що є важливішим, більш виражені фібринолітичні властивості в умовах ішемії. Судячи з усього, фібринолітична дія препарату пов’язана з його антиоксидантними властивостями. Існує припущення, що Далмаксін здатен впливати на експресію тканинного плазміногену.

Далмаксін не належить до антикоагулянтів чи фібринолітиків, але він проявляє фібринолітичні властивості, причому найбільш яскраво – в умовах ішемії. Це було продемонстровано в результатах доклінічних досліджень тіотриазоліну в Запорізькому державному медичному інституті під керівництвом академіка НАН і АМН України А.Д. Візіра і професора В.В. Унаєва при тривалому введенні препарату інтактним тваринам, а також коротким курсом у разі експериментального інфаркту міокарда (метод електрокоагулографії). На базі 5-ї міської лікарні та кафедри загальної хірургії ЗМІ під керівництвом професора І.Ф. Сирбу, було проведено дослідження впливу тіотриазоліну на післяопераційне загоєння ран, які довели його репаративну дію й ефективність щодо спайкових процесів. Також було відзначено, що препарат покращує реологічні властивості крові. На підставі таких даних можна припустити, що механізм подібної дії тіотриазоліну пов’язаний зі зниженням гіперпродукції АФК, зменшенням АФК-залежної експресії IL-1b та ​​інших прозапальних факторів, котрі продукуються із залученням механізму пероксидації. Крім того, регулюючи рівень АФК, тіотриазолін здатен модулювати експресію тканинного плазміногену. Завдяки цим механізмам і проявляються фібринолітичні властивості. Усі фармакологічні властивості та механізми дозволяють ефективно застосовувати Далмаксін для профілактики спайкової хвороби.

Your Answer

8 + 3 =